Vatten

Bild

Levande och friskt vatten runt och på ön

Vi vill att Lidingö ska vara en ö med rent, levande och friskt vatten. Vi vill verka för bättre biologisk mångfald i våra vatten med barnkammare för rovfisk som abborre och gädda. Vi vill:

  • Hålla Lidingös sjöar och vatten fria från föroreningar och övergödning, tydliggöra mål i Blåplanen.
  • Bygga dagvattendamm i Kyrkviken för rening av dagvatten för att minska övergödning i Kyrkviken.
  • Genomföra aluminiumfällning i Kyrkviken för att minska övergödning och förbättra vattenkvalitén på liknande sätt som skett i Kottlasjön.
  • Bygga en våtmark vid Kyrkviken med inspiration från Initiativ Utö, exempelvis vid Gråviken för att underlätta rovfiskarnas fortplantning och därmed förbättra balansen i ekosystemet vilket även kommer ge bättre vattenkvalité.
  • Utreda ett marint naturreservat i till exempel Kyrkviken för att binda samman Långängen-Elfviks naturreservat samt för att skapa möjlighet för biologisk mångfald med möjlighet för barnkammare för rovfiskebeståndet.
  • Skapa fler platser för bad exempelvis vid Hustegaholm,
  • Möjliggöra havsbastu för bad året om.
  • Upprätta en snötipp på södra Lidingö för att ta bort tippning av snömassor i Värtan som försämrar vattenkvalitén runt ön.
  • Fortsätta upphandla upplockning av skräp och skrot från vattnet runt ön.

Läs mer om:

MILJÖ

KLIMAT

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.