Trygghet i vardagen - för Nackas bästa

I år har Centerpartiet i Nacka medverkat till att 20 miljoner kronor utöver ordinarie budget avsatts för ökad trygghet och förebyggande arbete. Det handlar om insatser för att fånga upp barn och unga tidigt, motverka kriminalitet och skapa tryggare fysiska miljöer i Nacka. Alla ska kunna känna sig trygga både hemma och ute på gator och torg.

Centerpartiet i Nacka vill:

 • Satsa på trygghetsvärdar
 • Förstärka socialtjänstens arbete
 • Stötta och utveckla Nackapolarnas arbete
 • Sätta upp kameror på fler platser som upplevs otrygga
 • Använda ordningsvakter där och när det är befogat
 • Genomföra trygghetsskapande fysiska åtgärder i Nackas miljöer

Vi vill att alla ska känna sig trygga i hela Stockholmsregionen. Därför vill vi också se:

 • Hårda och träffsäkra straff för gängrelaterade brott och återfallsbrottslingar
 • Stärkt stöd till kvinnojourer och brottsoffer
 • Krafttag mot vardagsbrott och brott mot äldre och funktionsnedsatta.
 • Levande och trygga resenärsmiljöer i kollektivtrafiken tillsammans med fler trygghetsvärdar, servicepersonal och trygghetskameror
 • Hårdare straff för sexual- och kvinnofridsbrott samt för hedersbrott

Läs mer om våra satsningar genom att klicka här!