Alla som kommer till Sverige borde borde ha möjlighet att lära sig svenska från första dagen!

Patrik Dahl, ordförande i Utbildningsnämnden


Tiden från att en asylsökande kommer till Sverige till dess att ett uppehållstillstånd utfärdats kan ta upp till 36 månader. Språkundervisning, som en del av etableringen, ges bara till personer med uppehållstillstånd och en fast adress, i form av SFI (Svenska För Invandrare).

Ukrainare som flytt Putins angreppskrig får uppehållstillstånd, men inte SFI då de får uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet !

Den språkundervisning som erbjuds ukrainska flyktingar sker istället genom studieförbund och folkhögskolor som nu även får erbjuda ukrainare att delta i insatsen ”Svenska från dag ett” som startade redan 2015. Ideella krafter som kyrkor och föreningar gör också ett jättejobb som här i Norrtälje kommun i att erbjuda möjligheter att träna svenska språket, men den reguljära SFI undervisningen måste också öppnas upp för ukrainarna.

För integrationen spelar SFI en stor roll, då eleverna lär sig samhällskunskap, och får viktiga kunskaper om hur det fungerar i Sverige. SFI är också den utbildningsform som alltid måste finnas och är strukturerad och styrd av lagar och förordningar, samt är finansierad av statsbidrag till kommunerna.

Med nuvarande system kan man sitta i asylboende eller i sin lägenhet i upp till tre år, utan att lära sig svenska eller någonting om Sverige, och först vid ett eventuellt uppehållstillstånd får man påbörja strukturerade studier i Svenska språket. I genomsnitt tar det sedan ca 18 månader att få relevanta språkkunskaper.

Den starka motivation som många nyanlända känner för att komma in och lära sig om sitt nya land bryts sakta men säkert ned i det byråkratiska maskineriet. Risken för depression och utanförskap i detta scenario är uppenbar. Dessutom är det ett rent resursslöseri.

Utöver det måste vi ställa oss frågan – vilken bild av Sverige de som inte får uppehållstillstånd tar med sig. Vill vi att man ska komma ihåg fyra väggar och ett konstant mörker av ovisshet och oro? Eller vill vi att man ska ta med sig delar av den svenska kulturen till nya länder och bli en ambassadör för det svenska systemet?

Vi föreslår att alla personer som väntar på uppehållstillstånd får påbörja sin strukturerade svenskundervisning från dag ett. Genom förslaget kommer vi:

  • Ta tillvara på den starka motivation som många nyanlända känner
  • Förkorta tiden för etablering
  • Öka chanserna till att nyanlända får ett jobb, så man känner att man gör rätt för sig
  • Minska risken för utanförskap och de problem detta medför
  • Minska risken för depression och därigenom även kostnader för sjukvården
  • Ta bort onödiga arbetsuppgifter hos migrationsverket och arbetsförmedlingen och därigenom minska kostnaderna
  • Skapa en positiv bild av Sverige och därigenom öka chanserna till nya affärsförbindelser

Hur många handlar det då om? Det finns i dag 209 ukrainare i Norrtälje kommun som väntar på ett uppehållstillstånd eller att komma in i etableringsfas – 209 människor som behöver ges en chans att komma in i samhället.

Ge svenskundervisning från dag ett. Då tar vi tillvara på individens drivkraft, vi förkortar tiden att komma i arbete och minskar utanförskapet.

Patrik Dahl (C), ordförande utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.