Att ta bort reduktionsplikten är att gå baklänges

Svar till Andrea Kronvalls debattartikel i Norrtälje Tidning den 16 januari 2024.

Sverigedemokraterna har sänkt priset på drivmedel för den enskilde. Detta genom att ta bort reduktionsplikten. Men vem betalar för denna sänkning?

För Andrea Kronvall kan väl inte tro att politiska beslut inte kostar eller?

Att ta bort eller kraftigt reducera reduktionsplikten är att gå baklänges i klimatomställningen. De företag som står bakom innovationerna till att ta fram alternativa inblandningar i bränsle får genom detta en sämre lönsamhet och Sverige tappar i kunskaps konkurrens gentemot andra länder. Mycket av det som blandas i görs av spill i skogsnäringen, vilket nu inte kommer att tas rätt på. Alltså ett slöseri.

Sverige har skrivit under Parisavtalet och förbundit sig att ta ner utsläppen från biltrafiken. Ja det går att göra utan reduktionsplikt genom att inte avverka skog i lika stor utsträckning som tidigare. Om vi inte tar ut skogsråvara till export så minskar landets intäkter och det går sämre för landet rent ekonomiskt. Skogsspill och skogsråvara är landsbygdsnäringar och kan leda till en högre arbetslöshet på landsbygden. Det drabbar även stadsborna genom sämre luft i våra storstäder. Särskilt barn far illa och kan skadas långsiktigt av koldioxiden från bilarna.

Centerpartiet drivit miljöförbättringar genom innovationer och klimatsmarta lösningar sedan 1960-talet. Vi vet väl vad vi gör och vilka beslut vi tar. Vi vill ha en långsiktighet i besluten som på sikt gynnar klimatet landet och den enskilde.

Vi är också för att fler fordon ska drivas med el. Den snabbaste och billigaste vägen att ta fram el är förnyelsebar.

Jag har personligen aldrig förstått att man kan värma sig genom att kissa i byxorna, det brukar snabbt bli kallt.

Berit Jansson Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.