Även Liberalerna bör sluta med härskartekniker

Bild

Jag instämmer i att det är dags att avsluta denna debatt men jag vill också ge svar på några av de anklagelser Nicklas Salmin gav uttryck för i sin replik.

"Men det är fakta att vinnarna på vårt förslag var landsbygdens bygdegårdar. Det är också fakta att
vinnarna på förslaget som Centerpartiet röstade på var Folkets Hus och IOGT/NTO i Norrtälje stad".

Att säga att "vinnarna" i tjänstemännens förslag är Folkets hus och IOGT/NTO är att säga att
tjänstemännen inte har fullgjort sitt uppdrag. Tjänstemännens förslag, som vi röstade för, var baserat
på fakta om föreningarnas driftskostnader. Jag anser att i det förslaget så fanns ingen specifik
vinnare.

Att detta förslag lades fram enligt en praxis som Centerpartiet också använde stämmer endast delvis. För att förtydliga hur vi använde denna praxis kommer här ett svar från den ordförande som satt under de 12 åren:
”Under de år vi hade C-ordförande i nämnden fanns ett viktigt dokument som jobbades fram i
inledningen av en ny mandatperiod. Ett Kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram. Detta dokument underlättade för tjänstemännen i deras arbete. Och när det dök upp knepiga ärenden samlades majoritetens ledamöter tillsammans med ansvarig tjänsteman. I de flesta fall var även
förvaltningschefen med vid detta förmöte. Syftet var att lägga fram ett förankrat förslag till beslut,
vilket därefter gick ut med handlingarna till nämndens alla ledamöter. Arbetssättet underlättade
inför beslut i AU och nämnd. Att vi sittande AU lägga fram tillyxade förslag förekom aldrig, vad jag
vet. Men det kan jag kolla.” – Bengt Ericsson

Vi ska inte glömma att det som hände vid lönechocken var också en praxis som följdes. Bara för att
det är en praxis är det inte rätt, vi ska inte utnyttja de praxis som finns om vi vill att de ska få finnas
kvar.

Nicklas Salmin skriver att " Per Lodenius insinuerar att styret har agerat regelvidrigt och oetiskt". Jag
har sett samma video och tolkar det inte på samma sätt men de som vill får bilda en egen åsikt och
gå in och lyssna på vad Per faktiskt säger i videon. Jag hör inga lögner.

Jag vill inte, och försöker inte måla upp någon dystopisk bild av att Liberalerna är ett hot mot
demokratin. Tvärt om tycker jag att Liberalerna är en bra kraft för demokratin, något de på senare tid
inte påvisat.
Jag blir glad av att läsa att hyresgästerna inte har något med beslutet att göra. Sen krävs det väl ingen raketforskning att räkna ut att höjda hyror skulle innebära en ekonomisk påföljd för de som hyr.

Om vi i Centerpartiet på något sätt drar nytta av bidraget till IOGT/NTO så vill jag genast att det upphör men vi anser att vi betalar en marknadsmässig hyra för vår källarlokal som vi delar med annan förening.

Avslutningsvis kan jag säga att vi i Centerpartiet i Norrtälje inte har någon som helst "strategi om
påförande av skam och skuld" eller "medveten desinformationskampanj". Vi uttrycker våra åsikter
och drar de paralleller som vi ser. Vi kommer fortsätta att individuellt ta till debatt när vi inte håller
med och vi kommer fortsätta att säga till om vi upplever orättvisa oavsett vad vi anklagas för.

Liberalerna ber oss om att sluta använda härskartekniker och i stället fokusera på sakpolitik. Jag kan
inte annat än hålla med och vill även be Liberalerna att sluta med härskartekniker, och de kan börja
med att stava mitt namn korrekt. Då kanske vi slipper den låga nivå på samtalsklimatet och
skapandet av politikerförakt.

//Jacob Christman, Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.