Behåll möjligheten att läsa komvux på hemmaplan

Bild

Norrtäljes högerstyre föreslår att helt lägga ner komvux olika utbildningar i egenregi. Att delar av egenregin har det ekonomiskt besvärligt har varit känt under en längre tid, men samtidigt har hela vuxenutbildningen totalt under en lång tid gått med stora ekonomiska överskott.

Något akut ekonomiskt läge har inte uppstått, utan detta förslag är en konsekvens av styrets verksamhetsplan.

Att bedriva utbildning i egenregi eller i enskild regi är inte det viktigaste för oss i Centerpartiet, utbildningens kvalitet och innehåll är det som måste styra.

Det som också är viktigt, är att eleverna ska ha möjlighet att studera på hemmaplan om de så önskar. Långa resor och distansstudier passar inte alla.

Det kan finnas en del fördelar med att bedriva en del vuxenutbildning i egenregi, så att kommunen har beredskap och kunskap om någon operatör lämnar sitt uppdrag. Något som inträffade när en operatör meddelade att de inte längre skulle erbjuda SFI i Norrtälje stad, och kommunen i stället fick starta upp i egen regi.

Det är dessutom märkligt hur högerstyret agerar, i mål och budget för 2024 finns inget beskrivit om att förändra Norrtälje komvux. I stället finns en ganska vag formulering om ”transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar”. Kanske för att slippa politisk debatt i kommunfullmäktige?

Vi tycker det fattas steg i hur ärendet hanteras och presenteras för Utbildningsnämnden. I stället för en konsekvensanalys av ”konkurrensneutral finansiering” slår styret snabbt till med en nedläggning.

Nämnden hinner inte ens fatta beslut i frågan, innan högerstyret går ut med pressmeddelande om att det ska ske! Att skapa fler möjligheter till utbildning är positivt, fler platser på yrkesvux var ju något som Centerpartiet fick igenom i förra mandatperioden – men inte till priset för att ta bort möjligheten att studera på hemmaplan.

Nej, gör om och gör rätt: återremittera förslaget!

Presentera för nämnden hur en ”konkurrensneutral finansiering” slår mot egenregin, och låt oss därefter fatta beslut om hur vi ska göra med vår egen kommunala verksamhet. Sedan måste även en ekonomisk modell för att uppmuntra till etablering av lokala utbildningsplatser på plats i Norrtälje kommun tas fram.

Slutligen måste också förutsättningarna för egen regi belysas. Ger vi rätt förutsättningar när inte utbildningar med många elever går runt ekonomiskt, något som även Norrtelje Tidning tar upp på ledarsidan 15/9.

Patrik Dahl (C), ledamot UN , f.d. ordförande utbildningsnämnden

Anders Olander (C), ersättare UN, f.d. kommunalråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.