Bygg ett nytt reningsverk!

Bild

Lindholmens avloppsreningsverk behöver akut byggas ut och byggas om. Det behöver kunna ta emot mer avlopp, avloppet behöver renas bättre och avloppsfraktionen ska kunna användas i ett kretsloppstänk. Ett tillstånd finns att bygga ut Lindholmen till en kapacitet på 50 000pe. Med det miljötillstånd som finns krävs det att en anläggning som klarar utsläppsvillkoren står klar senast utgången av 2028. Med en utbyggnad och MBR rening kommer restprodukten att kunna bli revaqcertifierad och kunna ingå i ett kretslopp och kunna spridas på åkermark som ett gödselmedel.

Vi måste bygga ut Lindholmen i dagens läge men också titta på andra framtida lösningar. Varför ska slammet från enskilda brunnar och mindre reningsverk hamna i Lindholmen ? Att göra en annan lösning för det slammet skulle kunna undvika att vi måste utöka kapaciteten ännu en gång för Lindholmen. Miljövinsterna med att välja en annan plats är att man skulle frigöra Norrtäljeviken från utsläpp och även nya badet i hamnen som ligger granne med verket.

Lindholmen ligger längst in i Norrtäljeviken. Reningsverket kan bredda och förorenat vatten kan komma ut i Norrtäljeviken och i de angränsande sjöarna Gillfjärden och Lommaren.

I förslaget från styret vill man satsa allt på att bygga ut Lindholmen till att kunna ta emot avloppsfraktion från 70000pe. Det är tveksamt om vi kan få miljötillstånd till det och vi anser att Lindholmen i framtiden inte ska ta emot annat avlopp än det som kommer från Norrtälje stad.

I stället tycker centerpartiet att ett nytt reningsverk med modern teknik ska byggas på annan plats för att kunna ta om hand slammet från enskilda avlopp och de stora antal mindre reningsverk som finns i Norrtälje kommun. Detta behöver utredas omgående. Med modern teknik ska vi kunna omvandla avlopp till värdefull gödsel till våra åkrar.

Vi måste se till att mänsklig gödsel kan användas och blir gödsel på åkrar så att vi inte är beroende av rysk gas för framställning av konstgödsel. Det kommer också att bli nya krav på rening av avloppsslam. Som det är nu kan inget avloppsslam från reningsverken i Norrtälje användas på svensk åkermark.

Därför vill vi i centerpartiet att man vidhåller tidigare beslut om att göra en utredning om ett nytt modernt avloppsreningsverk på annan plats. Då får vi även en anläggning för framtiden som tar vara på allt avfall från enskilda avlopp och mindre reningsverk på landsbygden då Lindholmen även efter utbyggnaden är nära sin kapacitetsgräns.

Karin Broström, (C)

Tommy Lundqvist, (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.