Centerpartiet för Norrtälje kommuns bästa

Bild

Norrtälje kommun är en bra kommun att leva i. Här finns trygghet, arbetstillfällen, fina bostadsmiljöer och en fantastisk natur. Här finns flera centralorter men också en vidsträckt landsbygd. Vår kommun växer och har framtidstro.

Norrtälje kommun har en unik natur med odlingslandskap, beteshagar, skogar och skärgård. Värdefull natur uppstår på olika sätt. Det kan ske genom skydd och bevarande, men ofta genom att den brukas. Vår kommunens tilltalande landsbygd och natur har sin grund i att bönderna genom århundraden har brukat jorden och skogen.

För Centerpartiet är det viktigt att lantbrukarna ges möjligheter att fortsätta brukandet med moderna metoder. Odlingslandskapet behöver skyddas genom att de bästa åkermarkerna undantas från exploatering. De gröna näringarna, jordbruk och skogsbruk, är viktiga i vår kommun. Landsbygdsföretagen utgör en stor del av kommunens näringsliv, med många små och medelstora företag, som skapar arbete och skatteintäkter.

För att alla invånare ska känna sig som likvärdiga kommuninvånare är det viktigt att det finns goda möjligheter till jobb, att integrationen fungerar och att både stad, landsbygd och skärgård erbjuder goda livsmiljöer och likvärdig service. Men formen och sättet, som servicen ges på, kan vara olika.

Det handlar bland annat om att kommunikationerna måste vara goda, vare sig det handlar om vägar, busslinjer eller båttrafik. Ett bra bredband är nödvändigt både för invånarna och för företagen. För att hålla ihop kommunen krävs också en god kommunal ekonomi och att den ska vara i balans. Det måste finnas tillräckligt med inkomster för att täcka utgifterna för de tjänster kommunens invånare efterfrågar och har behov av.

Centerpartiet har under flera decennier spelat en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom ett ansvarstagande samarbete med andra partier har en stabil politisk ledning gjorts möjlig. Centerpartiets politik har en avgörande påverkan på kommunens utveckling. En utveckling som är miljömässigt, klimatmässigt, socialt och ekonomiskt hållbar i hela kommunen.

Centerpartiet i Norrtälje kommun har tagit fram ett valprogram för årets val. Det ger en tydlig bild av hur vi vill fortsätta att utveckla hela vår kommun. Många punkter i detta politiska program kan också kännas igen från tidigare valrörelser. Det är inte så konstigt då det handlar om en stabil politik som påbörjats under tidigare mandatperioder och som vi vill fortsätta att arbeta för och utveckla vidare.

Det handlar i grunden om alla människors lika rätt och värde. Det handlar om Centerpartiets liberala värderingar. Det är en politik som syftar till att ge dig som kommuninvånare valfrihet och möjligheter att själv bestämma hur du vill forma ditt liv. Det är en politik som syftar till att du ska vara trygg med att samhället förmår att ta ansvar för alla de viktiga gemensamma uppgifterna.

Vi är ett parti för hela kommunen. På Centerpartiets valsedel till kommunvalet finns många namn. Vi kommer från stad och tätorter, från landsbygd och skärgård. Vi representerar alla delar av kommunen och har vitt skilda yrkeslivserfarenheter. Flera av oss är lantbrukare eller engagerade i de gröna näringarna. Vi är unga, medelålders och äldre. Tillsammans kan vi förstå och verka för invånarnas bästa. Din röst är viktig för att vi fortsatt ska få det förtroendet!

För Centerpartiet i Norrtälje kommun

Per Lodenius, gruppledare och kommunalråd

Gunnar Englund, kretsordförande och kommunfullmäktigekandidat

Åsa Wärlinder, kommunfullmäktigekandidat

Tommy Lundqvist, kommunfullmäktigekandidat

Anna Eneroth, kommunfullmäktigekandidat

Patrik Dahl, kommunfullmäktigekandidat

Sofia Händel, kommunfullmäktigekandidat

Jacob Christman, kommunfullmäktigekandidat

Emelie Löthgren, kommunfullmäktigekandidat

David Säll, kommunfullmäktigekandidat

Henrik Eriksson, region- och kommunfullmäktigekandidat

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.