Centerpartiet för Norrtälje kommuns bästa förskolor och skolor

Anna Eneroth och Per Lodenius


Det är just nu en debatt i vår kommun om skolan och då kanske främst Internationella Engelska Skolans vara eller inte vara i Norrtälje. Från Centerpartiets sida vill vi nyansera debatten

Barn och ungdomarna är vår framtid. En bra utbildning till alla unga är den viktigaste pusselbiten för det livslånga lärandet och för att förebygga både ohälsa, kriminalitet och utanförskap. En god skola och utbildning ger individen verktygen att förverkliga sina mål i livet. Centerpartiet vill att samtliga förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun ska hålla högsta kvalitet.

Ingen skola är bättre än sina pedagoger därför vill Centerpartiet renodla läraruppdraget till att fokusera på elevens lärande och utveckling och minimera administrativa kringuppgifter. Norrtälje kommun ska vara en bra arbetsgivare för lärare och andra pedagoger. Fortbildning är viktigt på alla arbetsplatser och inte minst för att kommunens lärare att få utvecklas och få inspiration i sitt uppdrag. En bra arbetsplats för både lärare och elever är något som Centerpartiet värnar om.

Varje barn ska få hjälp och stöd att nå sin egen fulla potential. En nyckel för att uppnå detta är fler behöriga pedagoger per barngrupp, eller mindre grupper i förskolan. Tidiga insatser redan i förskolan är avgörande för att ge alla barn chansen att lyckas i skolan och vi vill också se resursförskolor på fler platser i kommunen.

Dessutom behövs ett ”nattis” i centrala Norrtälje för att ge skiftarbetande invånare samma möjlighet till barnomsorg. Norrtälje kommun är också ett finskt förvaltningsområde och därför behövs insatser för att tillgodose behovet av förskoleplatser med sverigefinsk inriktning.

Förutsättningar för att alla barn och unga ska ges möjlighet att lyckas och växa som individer under hela sin skolgång är helt avgörande för oss i Centerpartiet. Därför ska varje elev få den hjälp, stöd och uppmuntran som krävs oavsett om det är specialpedagog, resursklass eller mindre studiegrupp som behövs. Även de elever som ”ligger före” ska kunna få tillräckliga utmaningar för att fortsätta att stimuleras och utvecklas. Norrtälje kommun växer genom att fler flyttar hit och därmed ökar också behovet av ytterligare minst en resursskola.

Centerpartiet kommer fortsätta att arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa. Skolhälsovården behöver stärkas i hela kommunen. Ett effektivt förebyggande arbete måste till genom samverkan mellan de verksamheter som finns närmast barn och ungdomar.

Att inspirera till rörelse och aktivitet är ytterligare en viktig faktor för inlärning och hälsa. Centerpartiet vill se en samverkan med skolan och det lokala kultur- och föreningslivet, som exempelvis Skol IF under skolidrottsförbundet vingar, i anslutning till skoldagen. Men för att eleverna ska vilja delta och också känna sig trygga behöver omklädningsrummen i kommunens skolor rustas upp med fräscha ytor och enskilda duschar för en trygg skolmiljö.

Avslutningsvis så vill vi i Centerpartiet öka andelen lokalproducerad mat som tillagas på plats i skolans kök. Måltiden har här också en pedagogisk funktion att lära ut varifrån maten kommer och hur den produceras.

Anna Eneroth (C), kommunfullmäktigekandidat, barn- och skolpolitisk talesperson

Per Lodenius (C), kommunalråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.