Centerpartiet i Norrtälje säger nej till tiggeriförbud

Förslaget om tiggeriförbud som Moderaterna och Liberalerna lägger fram angriper symtomet utan att komma åt problemet. Det är en spark på de svagaste i samhället och innebär att ordningsmakten tvingas ägna sig åt kontroller. För ett tryggare Norrtälje behöver polisen resurserna till att motverka verkliga brott, inte minst för att få bort den grova organiserade brottsligheten.

Tiggeri är ovärdigt för alla människor. Dels för de personer som tigger för att få ihop till sin försörjning, dels för de människor som möter tiggare i våra tätorter. Införandet av ett lokalt tiggeriförbud, som nu föreslås av Moderaterna och Liberalerna är dock fel väg att gå. För även om man försöker förfina beslutet genom att kalla det för tillståndsplikt för passiv pengainsamling så är intentionen med förslaget att förbjuda tiggeri.

Centerpartiet är som bekant en del av det politiska styret i kommunen, men kommer att rösta nej till förslaget om förändrade ordningsföreskrifter om att införa tillståndsplikt för passiv pengainsamling. Vårt nej till tiggeriförbud vilar på våra liberala värderingar om alla människors lika rätt och värde, som innebär att vi värnar de svagaste individerna i samhället.

Vi anser att det är orimligt att göra det kriminellt att be om hjälp och med det lägga resurser och administration på att lagföra människor som tigger utan tillstånd. Åtgärder mot samhällsproblem ska ha rätt effekt och angripa grundproblematiken som fattigdom och utanförskap, och inte försvåra livet för de personer i samhället som har det allra tuffast. Samhället ska i stället agera och arbeta effektivt när det finns misstanke om kriminalitet runt tiggarna.

Kriminalisering av tiggeri blir bara ett sätt att dölja de underliggande problemen, utan att lösa dem. En människa som tigger utanför en butik är i sig inget hot mot tryggheten. Om en individ uppträder hotfullt mot andra människor i våra tätorter finns redan idag lagstiftning för att polisen ska kunna agera.

Det allra viktigaste för att få bort tiggeri är att fattigdom och utsatthet utrotas, genom att människor får jobb och kan bygga upp en värdig tillvaro. Frågan måste hanteras på nationell och europeisk nivå för att ge verklig effekt. Lösningen är inte att lokalt använda ett tillvägagångsätt som i stället skapar mer otrygghet för de svagaste i vårt samhälle.

Tiggeriförbud är inte en del av de 88 punkter vi i alliansen tillsammans kom överens om efter valet 2018. Från Centerpartiet har vi hela tiden varit tydliga med vår ståndpunkt i denna fråga, att som ett parti som står för liberala värderingar så kan vi inte ställa oss bakom förslaget om tiggeriförbud i Norrtälje kommun.

Per Lodenius, Kommunalråd (C), Kommunstyrelsens 1e vice ordförande

Åsa Wärlinder

Anders Olander

Tommy Lundqvist

Emelie Löthgren

Patrik Dahl

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.