Centerpartiet står upp för Färsna gård

Centerpartiet har varit en garant och varit med om att driva fram de viktiga beslut över tid som gjort Färsna gård till en uppskattad och viktig del av Norrtälje. Om några veckor invigs också Färsna naturreservat. Ytterligare ett viktigt komplement till helheten på Färsna och något som Centerpartiet jobbat för under många år.

Färsna 4H-klubben är viktig för Färsna gård. Tillsammans med Norrtälje Naturvårdsstiftelse och övriga aktörer på Färsna skapar man ett uppskattat besöksmål men också en plats för kunskap och lärande.

4H-klubbens verksamhet är betydelsefull för många. För 4H-klubbens medlemmar, Tiohundras
dagliga verksamhet, skolor, vuxna, ungdomar och barn som har gården som sin fristad och fritid
liksom besökare som vill bekanta sig med djuren.

Nu hotas verksamheten på Färsna gård, som vi kunnat läsa i både Norrtelje Tidning och på sociala
medier. Kostnaderna för 4H-föreningen att driva sin verksamhet har ökat. Det är kostnader som varit
svåra att förutse, som dyrare foder till djuren, högre kostnader för el och kostnader för personal
kopplat till bland annat djurskydd. Det är kostnader man varit tvungna att ta. Samtidigt har
finansieringen från kommunen inte räknats upp.

Elias Rosell skriver i sin ledartext i Norrtelje Tidning den 8 augusit att ”Kommunens politiker bör vara
redo att prioritera Färsna 4H”. Vi kan konstatera att i alla fall Centerpartiet gör den prioriteringen.
Rosell skriver också ”Därför bör frågan ställas om det finns något Färsna 4H gör idag som de inte
behöver göra framöver?”

Från Centerpartiet vill vi istället ställa frågan ”Vad behöver 4H-föreningen tillsammans med övriga
aktörer på Färsna för att också fortsättningsvis kunna skapa en öppen plats för kunskap, lärande och
ett uppskattat besökmål?” När nu också naturreservatet är på plats så behövs en diskussion och plan för hur föreningar och företagare på plats tillsammans med kommunen och kommunala verksamheter kan garantera en fortsatt öppen och attraktiv verksamhet på Färsna gård.

Men innan dess och snarast behöver Färsna 4H ett besked. Är nuvarande styret över huvud taget
beredd att rädda föreningen och med det också Färsna 4H-gård? Är man beredd att stötta de
engagerade ungdomarna i Färsna 4Hs styrelse? Att styret inte redan har kunnat ge ett besked trots att man sedan en tid varit medveten om dilemmat föreningen är i, har skapat onödig oro.
För Centerpartiet är frågan enkel att svara på. Vi har alltid stått upp för Färsna gård. Vi har varit med
och sett till att det är en öppen levande plats och att naturreservatet nu också är på plats. Och vi tror på ungdomars engagemang!

Per Lodenius, gruppledare och oppositionsråd (C)
Åsa Wärlinder, vice gruppledare (C)
Jacob Christman, ledamot Kultur- och fritidsnämnden (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.