Centerpartiets reservation mot lönechocken

Under onsdagen justerades protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde som hölls den 24 oktober. Under mötet fattades beslut om en kraftig höjning av politikernas arvode. Något som uppmärksammats i medier långt utanför vår kommun.

Bild

Inför onsdagens justering av kommunfullmäktiges protokoll lämnade vi från Centerpartiet in en så kallad skriftlig reservation, som kort sätter ord på vårt ställningstagande. Av formella skäl har dock ordförande för Kommunfullmäktige beslutat att denna skriftliga reservation inte får vara med i protokollet.

Från Centerpartiet är vi mycket kritiska till höjningen och föreslog därför att höjningen inte skulle genomföras. Vi var flera från vårt parti som också tydligt uttryckte detta från fullmäktiges talarstol. Vi fick inte någon som helst respons eller svar från majoritetens ledamöter. I omröstningen röstade självklart samtliga ledamöter från Centerpartiet nej till höjningen. Vi meddelade också att vi reserverade oss mot det fattade beslutet som ledamöterna från M, SD, L och KD röstade igenom.

Det var säkert formellt korrekt och vi får själva ta på oss att det inte kom med i protokollet. Men vi förstår också att det finns ett stort allmänt intresse kring just detta beslut och varför olika partier tog den ställning man gjorde. Därför återger vi nu vår reservationstext här i stället.

”Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande om att arvodet ska som tidigare utgå från beräkning av statsrådsarvode. Kommunfullmäktige hade inte fått ta del av förslaget i förväg och ärendet var inte berett på ett acceptabelt sätt. Flera av oss ledamöter från Centerpartiet ställde också frågor till styrande majoriteten under kommunfullmäktiges sammanträde från talarstolen gällande ärendets beredning och syftet med förslaget till beslut, utan gehör eller svar från någon av styrande majoritetens ledamöter.”

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Per Lodenius, gruppledare

Åsa Wärlinder, ledamot

Tommy Lundqvist, ledamot

Anna Eneroth, ledamot

Patrik Dahl, ersättare

Sofia Händel, ersättare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.