Ett angiverisamhälle kan aldrig accepteras

Bild

Så har beskedet kommit som många med stor oro väntat på. Regeringen med stöd av Sverigedemokraterna, tillsätter nu en utredning för att införa angiverilagar i Sverige. Det som genom historien enbart fört med sig förföljelse, hot och hat mot de allra mest utsatta i samhället, vill Tidöregeringen återuppliva.

Regeringen och Sverigedemokraterna ska nu utreda hur man kan tvinga lärare, vårdpersonal, tandläkare och andra offentliganställda att ange människor som av olika orsaker befinner sig papperslösa i Sverige. Vi är alla eniga om att Sverige behöver en mer rättssäker och snabb asylprocess, det är viktigt för såväl samhället som den som söker asyl.

Men det kan aldrig vara den enskilde medarbetaren som i mötet med de allra mest utsatta i samhället som ska agera gränspoliser.

Vi pratar om tonårstjejen som flytt tvångsäktenskapet som hon inte kan bevisa för Migrationsverket att det kommer att äga rum – ska hennes lärare då tvingas ange henne? Det handlar om den ensamstående mamman som flytt med sina barn över Medelhavet medan mannen dödats, och som inte kan bevisa sin identitet, ska vården då tvingas ange dem när hon söker vård för sina barn? Ska socialtjänsten ange den kvinna som är papperslös men söker akut boende för sig och sina barn undan en våldsam man?

Anställda i det offentliga Sverige – lärare, barnmorskor, läkare och socionomer – är beroende av att kunna skapa tillit och förtroende mellan sig och den som söker samhällets insatser. Vårt solidariska Sverige är byggt utifrån grundprincipen att enskilda medarbetare ska göra allt de kan för att stödja de medborgare som söker insatser, utan att göra skillnad på person.

Ett angiverisamhälle kan aldrig accepteras. Ansvariga myndigheter måste själva ta ansvar för en rättssäker asylprövning som säkrar de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Anställda i skolor, vård och omsorg ska aldrig kunna tvingas från sitt oberoende av klåfingriga politiker.

Den avhumanisering och den uppenbara förtroendekris för samhällssystemet som angiverilagstiftningen kommer att innebära, är förödande för det gemensamma samhällsbygget. Det skapar än mer av vi och dem, och än mindre av att vi tillsammans behöver skapa en meningsfull framtid där vi hjälps åt istället för att göra skillnad.

Per Lodenius, Gruppledare Centerpartiet Norrtälje

Camilla Rydstrand och Andreas Hagstedt, Gruppledare Miljöpartiet Norrtälje

Ulrika Falk, Gruppledare Socialdemokraterna Norrtälje

Jessica Hilwëyn och Anna Söderblom, Gruppledare Vänsterpartiet Norrtälje

Maria Lindgren och Anna-Karin Lönnström, Ordföranden Sveriges Lärare Norrtälje

Andreas Lundin, Förtroendevald Vårdförbundet Norrtälje

Kenneth Andersson, Ordförande Vision Norrtälje

Ann-Charlotte Svenander, Sektionsordförande Kommunal Norrtälje

Anton Hansson, Ordförande, Akademikerförbundet SSR:s lokalförening Norrtälje

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.