Färsna 4H-klubb behöver tillräckligt med resurser

Bild

Knallar upp i backen vid Färsna gård en kväll i slutet på maj. Jag ska vara med på en fältvandring tillsammans med NaturCentrum. Det ska bli ett Naturreservat på Färsna. Jag hejar på en av ledarna på 4H-gården. Det är kvällsskötsel av djuren på 4H-gården och barnen i i Färsna 4H-klubb kniar maskrosor och gräs till kvällsmat åt kaninerna.

Färsna Gård är viktig i många aspekter. Det är grön lunga i stadens närhet, med fin natur för avkoppling och förståelse för djur och natur. Färsna Gård förvaltas av Norrtälje Naturvårdsstiftelse som är en kommunal stiftelse. På gården finns många verksamheter såsom NaturCentrum, Veterantraktorklubben, 4H, Systrarna Matjord, Stadsodling, Naturskyddsföreningen, Ornitologerna. Här är ett reservat som ska hävdas och skötas för att just vara en fristad för natur och biologisk mångfald som en gammal roslagsgård. Den är en del av vårt svenska kulturarv. Därför är det viktigt att naturreservatet förvaltas lokalt av Norrtälje Naturvårdsstiftelse och att djuren på 4H-gården får göra sitt jobb som naturvårdare med hjälp av 4H-klubben, där 4H-klubben får ersättning för det.

4H är en ungdomsorganisation med bred verksamhet inom odling, djur, natur och friluftsliv och idrott mm. 4Hs symbol är ett fyrklöver som står för Huvud, Hand , Hjärta Hälsa. Huvud för kunskap, Hand för färdighet, Hjärta för medkänsla och Hälsa för sunt levnadssätt.

4H-gårdarna har ett samhällsuppdrag att sprida kunskap om våra svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar.

Det är viktigt att vår kommun ser till att tillräckligt med resurser kommer Färsna till del så att det blir ett levande naturreservat med djur, natur, odling och kunskapsförmedling.

Jag ser fram emot att vandra i naturreservatet. Se de röda korna beta i skogsbrynet och se fåren lugnt idissla under björkarna i fårhagen. Till Färsna ska alla vara välkomna att hälsa på djuren på 4H-gården och besöka den vackra naturen. Barn ska erbjudas lägervistelse och andra aktiviteter på 4H-gården där de får lära sig umgås med våra viktiga husdjur och att vistas i vår vackra natur.

Karin Broström (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.