Fel av regeringen att höja arbetsgivaravgiften för unga

Bild

Den 1 april gör den ”borgerliga” regeringen det dyrare för företag att anställa unga. Man
skulle ju kunna hoppats att det vore ett skämt.

Alla företag med unga anställda i ålder 19–23 år kommer behöva betala full
arbetsgivaravgift. En skattechockhöjning från 19,73 procent till 31,42 procent. En höjning
med 11,69 procentenheter, nästan 60 procent. För ett företag som har en ung människa
anställd med 25 000 kr i lön, innebär det nära 3 000 kr i ökade kostnader. Varje månad.

För oss i Centerpartiet är det självklart att företagens förutsättningar måste bli bättre för att
kunna vända utvecklingen. Vi står fortsatt för en politik som ser till att få fler företag att växa
och anställa i hela landet. Att det inte är det för regeringspartierna är anmärkningsvärt.

Centerpartiet vill att de företagare som ger en ung människa chansen att få sitt första jobb
ska belönas med mindre skatt. Inte högre. Det som var gemensam borgerlig politik under
Alliansen, att göra det lättare för företag och billigare att anställa, rullas nu tillbaka av
regeringen. Och detta i ett läge när många företag går på knäna och det blir allt svårare för oerfarna att få ett jobb. Besöksnäringen och handeln, branscher där flera unga får sina första jobb, vilka
finns över hela kommunen och är otroligt viktiga för att det ska gå att leva, bo och jobba
både i staden och på landsbygden kommer få hårda konsekvenser av politiken. Nu riskeras
att butiker, restauranger och caféer stänger. Skyltfönster blir mörka och tomma. Då slocknar
ytterligare en del av livslusten. Vi vill ha liv i bygden och i staden.

Till sommaren tar många ungdomar både i Norrtälje och i resten av landet, studenten. Runt
omkring 100 000 i hela Sverige. De vill ta sina första kliv ut i arbetslivet, en förutsättning för
att bli självständig och påbörja sin livsresa. Arbetslivet börjar alltid med ett första jobb. Nu
blir det dyrare för företagaren att anställa. Nu blir det svårare för studenten att få första
jobbet.

Per Lodenius, oppositionsråd (C)
David Säll, ung anställd och CUF Norrtälje

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.