Försvaret måste bli bättre på att samverka med lokalsamhällena

Regeringen har gått på Försvarsmaktens överklagan och sagt nej till ett bygglov av en bostadsbyggnad nära skjutfältet i Norrtälje på en fastighet där det redan idag finns ett hus. Motiveringen är att skotten från skjutfältet kommer att störa och därmed i förlängningen försvåra för Försvarsmakten att använda skjutfältet. Det här är inte första gången något liknande sker, och vanligare kommer det att bli i takt med att Försvarsmakten växer. Det finns exempel där bygglov inte beviljats för en utbyggd altan eller toalett, och det i områden där Försvarsmakten sedan länge bedriver verksamhet. Argumentet verkar vara att fler permanentboende kan verka till men för försvarsförmågan. Det verkar som om tolkningen av begreppet ”påtagligt motverka totalförsvarets intressen” i 2 kap 9 § st1 är väl extensiv.

Det är viktigt att Försvaret kan växa och bedriva verksamhet runt om i landet, och Försvarsmakten har en särställning i Miljöbalken men försvarets agerande skapar osäkerhet på ofta små orter kring hur samhället ska kunna utvecklas parallellt med att Försvarsmakten utvecklas. För oss som centerpartister är det centralt att försvarets intressen och samhällets intressen kan existera inom samma geografiska område. Samexistensen måste bli bättre. Annars ser vi en uppenbar risk att förtroendet för försvaret på lokala planet urholkas, både bland allmänheten och i de lokala styrena. På sikt tror vi att det skulle påverka försvarsviljan negativt.

Därför beklagar vi att den M-ledda regeringen i den senaste budgetpropositionen snabbt och utan åtgärd diskade av riksdagens tillkännagivande från tidigare år, som Centerpartiet låg bakom, om att samexistensen måste bli bättre genom tidig och inkluderande dialog där båda parter lyssnar på varandra och hittar bra lösningar tillsammans. Det är vår övertygelse att Försvarsmakten, som ofta klagar på långa överklagandeprocesser också skulle ha mycket att tjäna på dialog och samverkan med lokalsamhällena, och att det skulle minska antalet överklaganden från missnöjda lokalbor och styren.

Mikael Larsson, försvarspolitisk talesperson Centerpartiet

Per Lodenius, gruppledare Centerpartiet i Norrtälje kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.