Har fortfarande Val- och Demokratinämnden uppdraget?

Efter att det kontroversiella förslaget om att byta ut ordet statsråd mot statsminister i förslaget om arvoden till kommunens förtroendevalda politiker klubbats igenom av kommunfullmäktige den 24 oktober fick kommunstyrelsens ordförande kalla fötter och förklarade beslutet som ogiltigt och gav Val- och Demokratinämnden i uppdrag att se över dessa ersättningar.

En grannlaga uppgift som absolut platsar i en Val- och Demokratinämnd. Men så enkelt som att byta ord är det inte blev vi varse. Det behövs en ordentlig utredning och omvärldsanalys. Därför beslutade vi i Val-och Demokratinämnden den 17 november att en översyn ska göras kring kommunens ersättningsbestämmelser som ska förankras i samtliga partier.
I väntan på på att denna analys blir klar beslutades att återgå till den beräkningsgrund för gruppledarnas arvode som gällt tidigare där kommunstyrelsens ordförandes arvode utgår från ett statsråds arvode.
Varför ska t ex styrande och opposition ha olika stora arvoden för samma jobb och hur kan styrelseposter fördelas så att det blir demokratiskt?

Här gäller det att det inte blir fort och fel. Därför föreslog vi att nytt beslut ska fattas när en översyn har gjorts. Arbetet är påbörjat och ska vara klart i april då ett nytt beslut kan fattas om politikers arvoden. Efter att det beslutet är fattat kan de nya ersättningarna gälla.

Därför är det illavarslande att Moderater, Liberaler och Kristdemokrater byter ståndpunkt helt tvärt och går på Sverigedemokraternas ogenomtänkta förslag.

Och vad ingår i beslutet från Kommunstyrelsen? Har fortfarande Val- och Demokratinämnden uppdraget att se över arvodesbestämmelserna och ha ett förslag till arvoden som kan beslutas om i fullmäktige den 24 april? Det hoppas jag verkligen, då arbetet med detta har påbörjats och ska kunna slutföras av den nämnd som tillträder den 1 januari.

Det här med att se över ersättningsbestämmelserna har legat på planeringslistan under hela
mandatperioden men skjutits på p g a personalbrist, omsättning av personal och kanske också en osäker uppdragsbeskrivning av nämnden som 2019 bytt namn från Val och Förtroendemannanämnd till Val och Demokratinämnd. Sådana här frågor ska beredas i god tid innan ett val så att det är lätt att fatta beslut när valet är slutfört. Om det är så att inte tillräckliga resurser i form av tjänstemän att bereda ärenden tillförs nämnden kan den lika gärna vara enbart en valnämnd som varje kommun måste ha för att kunna genomföra val.


Karin Broström ( c ) 1:e vice ordförande i Val- och Demokratinämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.