Monterar högerstyret ned modersmålsundervisningen i Norrtälje kommun?

Bild

Vi nås av oroväckande uppgifter om modersmålsundervisningen för elever på högstadiet och gymnasiet, uppgifterna är att de äldre barnen inte längre ska få modersmålsundervisning!

Det här är något som kommer oroa exempelvis vår stora grupp av föräldrar med bakgrund i det forna Jugoslavien, ska deras barn inte längre få läsa bosniska, kroatiska eller serbiska ?

När vi detaljstuderat högerstyrets verksamhetsplaner för barn och skolnämnden och utbildningsnämnden, hittar vi i det ”finstilta” ett uppdrag till båda nämnderna under området ”digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag”:

7-årsregeln ska implementeras i samtliga verksamheter.”

Vad betyder då denna kryptiska skrivning om en 7-års regel ?

Jo det är en tidsbegränsning av modersmålsundervisning om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden.

De flesta elever i Norrtälje kommun läser modersmål utanför den vanliga undervisningstiden, och kommer då omfattas av skrivningen ”huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår under elevens skoltid”.

Skrivningen har funnits i många år, men få huvudmän (kommuner) har tillämpat den.

I sak betyder det att ingen modersmålsundervisning kommer ges för eleverna från årskurs 7-8 och gymnasiet. Undantaget elever som läser ett ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning.

Elever som läst modersmål under majoriteten av sin grundskoletid, blir då av med undervisningen när de kommer upp i högstadiet och läst språket i 7 år.

Det här är ett så dåligt beslut för eleverna i Norrtälje kommun, när forskningen visar att ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Att Liberalerna i Norrtälje genom Barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius

väljer att montera ner modersmålsundervisningen för de äldre eleverna är anmärkningsvärt. Liberalerna nationellt säger sig ju värna både modersmålsundervisningen och undervisningen i svenska.

Att fler elever i Norrtäljes skolor behärskar många språk är ingen nackdel. Tvärtom så stärker det elevernas framtid på en arbetsmarknad där handel och utbyte sker med hela världen.

Nej, om man vill hjälpa barn med utländsk bakgrund att lyckas i skolan, lära sig svenska och göra en karriär så är högerstyrets förslag inget annat än ett självmål. Tänk om, tänk rätt!

Patrik Dahl (C) Anna Eneroth(C)

f.d ordförande i utbildningsnämnden ledamot barn och skolnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.