Öppna en ny skola i centrala Norrtälje till höstterminen

Bild

Den senaste veckan har flera artiklar publicerats i Norrtelje tidning med rubriker så som
”Hennes barn orkar knappt ta sig till skolan”, ”Eleverna har varit extremt gränslösa”, ”Vi hinner inte med” från både vårdnadshavare, rektor och skoldirektör. Läser vi sedan vidare i artiklarna så får rubrikerna bäring och en tyngd lägger sig över bröstet.

Men det finns hopp, för det finns åtgärder att vidta! När stök, mobbning, kränkningar och våld tar
över i flera av kommunens skolor behövs kraftfullt agerande. Elever och lärare behöver en
välfungerande arbetsmiljö med mindre klasser, fler vuxna i skolan och tillräckligt fysiskt utrymme för
att minska friktion och stök mellan elever. Vi kan inte längre ha några överfulla skolor, som bland
annat Roslagsskolan med tvåhundra elever för mycket.

Det finns inget sätt att försvara det på. Speciellt inte då det till hösten kommer att stå en nybyggd
skolbyggnad helt tom. IES som skulle tillgodose kommunen med sexhundra nödvändiga skolplatser
till höstterminen 2023 har fått avslag ifrån Skolinspektionen, vilket innebär att en ny skolbyggnad i
centrala Norrtälje kommer stå tom.

Nu behöver det nya styret ta sitt ansvar. Centerpartiets förslag är att en seriös dialog påbörjas
omgående med fastighetsbolaget som äger skolan, för att säkra nödvändiga skolplatser. Precis som vi beskrev i vårt budgetförslag vill vi i Centerpartiet se skolan öppna i kommunal regi redan till hösten
2023. Problemen i skolan måste tas på största allvar och en av lösningarna är att minska
trångboddheten, och med det onödiga friktioner mellan eleverna.

Vi vill rikta en uppmaning till styret, ställ frågan till fastighetsägaren: Är ni intresserade av att hyra ut
till kommunen redan till hösten 2023?


Anna Eneroth (C), Ledamot i Barn och skolnämnden
Sofia Ringkvist (C), Ersättare i Barn och skolnämnden
Per Lodenius (C), Oppositionsråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.