Regeringen måste garantera bönderna krisstöd

I takt med att klimatförändringarna tillåts fortskrida kommer perioder av torka att bli allt vanligare. Förvärras torkan den här sommaren blir den ett lackmustest av vår beredskap. Därför är regeringens ovilja att se torkan som en effekt av klimatförändringarna illavarslande.

Norrtäljes lantbrukare som redan har drabbats av flera besvärliga år, och i vissa fall ännu lever med konsekvenserna av torkan 2018, ser nu med bävan på väderleksrapporterna. Om torkan håller i sig innebär det att de inte har någon mat till sina djur inför hösten och vintern. Vissa har redan slut på foder. När dessutom inflationen har lett till kraftigt ökade kostnader är läget redan nu oerhört ansträngt för många.

Men det är inte bara djurens mat och böndernas skörd som bränns upp – utan hela Sveriges skafferi. Redan nu är det ovanligt hög aktivitet på länets slakterier – många vågar inte vänta med nödslakten, med 2018 års månadslånga köer färskt i minnet. Storskalig nödslakt på grund av foderbrist kommer att skapa ett tillfälligt överskott av kött med dumpade priser som följd. Men därefter får vi minskade lager av kött för flera år framöver, då svenskt kött blir dyrare och importen av utländskt kött ökar. Liksom mjölk, ost, smör och andra mejeriprodukter.

Länsstyrelsen och Region Stockholm samverkar med Lantbrukarnas riksförbund för att långsiktigt stärka regionens gröna näringar och livsmedelsproduktion. Vi arbetar för att främja mer miljövänlig och svenskproducerad mat i skol- och sjukhusrestaurangerna, och för nya livsmedelsinnovationer som kan öka lönsamheten och intresset för svensk matproduktion. Vi följer också det aktuella läget och gör vad vi kan för att stötta länets lantbrukare genom snabba myndighetsbeslut, regellättnader och uppmaningar till kommunerna och privata markägare att öppna upp marker för slåtter och nödbeten.

Men det behövs mer. Får vi en torka av samma proportioner som 2018 behövs krisstöd från regeringen – ett stöd som behöver komma betydligt mycket snabbare än det gjorde 2018. Regeringens besked om höjd beredskap med anledning av torkan är visserligen bra men det är oroväckande att de ansvariga ministrarna Peter Kullgren (Kd) och Carl-Oskar Bohlin (M) inte vill garantera något stöd.

Vad som är än mer alarmerande är att ministrarna inte med ett ord nämner att det inte är slumpen – utan de pågående klimatförändringarna – som är skälet till att åren med torka kommer allt tätare. Nu mer än någonsin behöver vi en regering som tar klimathotet på fullt allvar, som arbetar för att minska utsläppen och som med realistiska ögon tar sig an den stora klimatanpassning som krävs för att vi ska kunna leva i det förändrade klimatet. En utveckling där torka blir vanligare ställer höga krav på en robust beredskap, inte minst vad gäller vattentillgång.

Vill vi säkra en god livsmedelstillgång måste vi alla också vara beredda att betala vad det faktiskt kostar att producera mat på ett sätt som bevarar jordens bördighet, den ekologiska mångfalden och vårt klimat. Att stötta svensk livsmedelsberedskap och våra hårt arbetande lantbrukare går hand i hand med bättre hälsa, lägre klimatpåverkan, ansvarsfull antibiotikaanvändning, större smakupplevelser, levande landsbygder och rikare matkultur.

Vi är många kommuner och regioner såväl som konsumenter och företag som är beredda att göra vårt för att stärka Sveriges lantbrukare och vår beredskap inför de klimatförändringar som vi just nu bara har börjat uppleva konsekvenserna av. Men den stora frågan är: var är regeringen?

Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd

Per Lodenius (C), oppositionsråd Norrtälje kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.