Replik till Rune Karlsson och Christina Hamnö (V) i NT 9/8 ”Vi behöver cykelvägar på landsbygden nu”

Tommy Lundqvist och Per Lodenius


Rune Karlsson och Christina Hamnö (V) anklagar utan grund Centerpartiet för passivitet när det gäller nya cykelvägar i Norrtälje kommun.

Under den här mandatperioden har vi i Centerpartiet kämpat hårt för nya cykelvägar och tillsammans med våra vänner i Allians för Norrtälje kommun har vi lämnat bidrag till cykelvägar bland annat mellan Gräddö och Kapellskär, mellan Rimbo och Södertjäravägen på gamla banvallen samt i Skebo, även där del av gamla banvallen mellan Älmsta och Nothamnsvägen. Dessutom byggs nu cykelväg i Häverödal mot Skebo och från Edsbro centrum till Lummevi fotbollsplan. Vi har också byggt första etappen av cykelvägen från Norrtälje mot Utlunda, Roslagsbro och Lundabadet.

Centerpartiet har bidragit till att det i Norrtälje kommun finns ett anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar att söka för samfälligheter och byalag, som vill lösa dessa frågor i egen regi. Totalt har nästan 20 km byggts med anläggningsbidrag. Det är en möjlighet vi vill utöka än mer.

Från Centerpartiet ser vi att cykelns framtid är ljus. En ökad klimatmedvetenhet och moderna elcyklar gör att fler ställer bilen och tar cykeln.

Nationellt driver Centerpartiet en cykelpolitik för både stad och landsbygd. En viktig och återkommande fråga är vem som ska äga processen kring nybyggnation av cykelvägar.

Kommunerna har i dag rådighet över anläggning av cykelvägar på kommunal mark. Däremot, om man vill bygga cykelvägar parallellt med statlig väg eller järnväg, så regleras detta av väglagen och därmed blir Trafikverket huvudman för projektet.

Väglagen i dess nuvarande utformning innebär i praktiken att många viktiga investeringar i cykelvägar försvåras. Därför vill vi se en översyn av väglagen med fokus på att förenkla så att kommuner som Norrtälje kommun, ska få större rådighet över nybyggnation av cykelvägar.

Centerpartiet kommer oförtröttligt fortsätta att jobba för fler cykelvägar, längs kommunala vägar och statligt vägnät, i hela kommunen!

Per Lodenius (C) kommunalråd, kommunstyrelsens 1e vice ordförande

Tommy Lundqvist (C) ordförande teknik- och klimatnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.