Respektlöst av styret om politikerarvoden

Bild

Den 19 december 2022, efter Norrtäljegate och efter styret med SD i spetsens odemokratiska förfarande, beslutade kommunfullmäktige att Val- och demokratinämnden skulle åläggas att genomföra en grundläggande översyn av ersättningsbestämmelserna, det som bestämmer hur mycket pengar våra politiker får.

Tjänstemännen i Val- och demokratinämnden tog fram ett förslag för remiss till partierna, som i
praktiken var samma som liggande ersättningsbestämmelse. De inkomna remissvaren skulle
behandlas och ett nytt förslag skulle skapas, vilket kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till.
Alla åtta partier valde att svara på remissen, men med olika nivåer av engagemang.

Resultatet blev att Val- och demokratinämnden cementerar SDs överkörning från december.
Förslaget som nämnden fick ta ställning till är i princip samma som det nämnden skickade ut på
remiss. Det är alltså svårt att se att en grundläggande översyn har skett. Eftersom uppdraget
nämnden fått inte uppfyllts kan vi inte stå bakom beslutet, en uppfattning som alla
oppositionspartierna delade och vad som tidigare framstått som medhåll från styrelsepartiet
Liberalerna. En enig opposition bestämde sig att förorda en återremiss, alltså att tjänstemännen får
se över det hela igen. Trots att vi fyra oppositionspartier, hälften av nämnden, röstade för en
återremiss så blev det ej så. Styret vann. Deras förslag kommer alltså att lämnas till
kommunfullmäktige med avsändaren Val- och demokratinämnden.

Det känns inte bara pinsamt att återlämna ett förslag, som gavs med instruktionen grundläggande
översyn, som ser likadant ut som när det kom. Det är också ett förslag som inte är rätt. Det är ett
förslag som bygger på gammal kohandel och kompromiss. Ett förslag som inte är transparent, även
för den insatta. Alla partier som suttit i styre det senaste decenniet är medskyldiga till att vi idag har
ett så pass rörigt system. Vi ska inte göra gamla fel rätt genom att göra fel igen. Nu när vi gavs
chansen att på riktigt utstaka ett helt nytt system där vi kunde börja om på nytt och i stället landar i
detta, blir man besviken. Vi från Centerpartiet hade alla intentioner att faktiskt göra om och göra
rätt, sona gamla synder. Därför reserverade Centerpartiet sig till förmån för återremiss.

Vi kan som sagt inte stå bakom styrets förslag, det känns oseriöst. Resonemanget att man inte bör
göra några större förändringar under en mandatperiod är förståeligt, självklart är det en svår sits, att
aktivt sänka eller höja sina egna löner mitt i perioden, det kan leda till helt förändrade
privatekonomiska förutsättningar och framstå som girigt. Men att å ena sidan i kommunfullmäktige
förorda en grundläggande översyn och å andra sidan endast svara på en remiss, vilken somliga lade
ner stor möda på, med två punkter där ena är att man faktiskt inte tycker att det behövs göra en
grundläggande översyn nu, framstår som respektlöst. Inte bara mot de partier som lagt ner tid
förgäves, utan även för invånarna som förväntar sig en ärlig process för arvodering efter
Norrtäljegate.

Nu ligger beslutet hos kommunfullmäktige. Centerpartiet gjorde det vi kunde i Val- och
demokratinämnden; göra ett riktigt grundligt remissvar med ett arvoderingssystem där vi vände på
alla stenar och tänkte utifrån ett transpant perspektiv, att man ska få betalt för det man faktiskt gör.
Samt att motsätta oss det vi anser felaktigt förfarande i nämnd.

Vi hoppas innerligt att ledamöterna i kommunfullmäktige tar ansvar och inte godkänner detta
beslut, utan istället börjar om på nytt och återremitterar ärendet. Det är vad invånarna i Norrtälje
kommun borde kunna förvänta sig.

David Säll, ledamot för Centerpartiet i Val- och demokratinämnden.

Lilja Olander, ersättare för Centerpartiet i Val- och demokratinämnden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.