Salmin (L) nedgraderar folkbildningen

Bild

I den politiska idéhistorien var liberalerna de första att arbeta för folkbildningen. En av grundarna till utilitarismen (största möjliga nytta åt största antal människor) Jeremy Bentham (1748-1832) arbetade hårt för att främja humanism och humanitet. Folkbildning och utbildning var viktiga och grundläggande element för att kunna införa demokrati.

I samhället är det oerhört viktigt att engagera så många som möjligt i kulturaktiviteter och dit räknas också idrotten. Barn och ungdom måste bibringas ett gott tänkande, vilket man främst får från humaniora. Det är därför viktigt att skolan återfår läroböcker och skön- och facklitteratur, som eleverna får tillgång till. Litteratur bör läsas och bearbetas i undervisningen. Bildning bör väga lika tungt som utbildning i undervisningen.

Liberalerna i Sverige har frångått Jeremy Benthams idéer och vill främja yrkesutbildningen framför bildningen.

Den politiska idén att nedgradera folkbildningens betydelse för samhällsutvecklingen, som liberale ordförande Nicklas Salmin företräder motverkar utveckling mot det goda samhället.

Vi sökte i det förra styret - alliansstyret- i kultur och fritidsnämnden få med så många ungdomar i goda fritidsaktiviteter som möjligt. Det mest konkreta var införande av kultur- och fritidschecken.

En familj med flera barn, som vill ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter får det väldigt ekonomiskt betungande med höjda avgifter. Om man anser det samhällsviktigt att så många som möjligt ägnar sig åt goda fritidsaktiviteter är det snarare viktig att bringa ner kostnaderna framförallt för flerbarnsfamiljer.

Som sagt i det tidigare alliansstyret i Norrtälje där centerpartiet och gamla KD Norrtälje ingick fördes en mer samhällstillvänd kultur- och fritidspolitik. Vi såg också att vår inriktning att engagera så många som möjligt i kultur- och fritidsaktiviteter var brottsförebyggande och motverkade bildandet av kriminella gäng.

Så ordförande Nicklas Salmin ägna lite tid att studera den politiska liberalismens grundare Jeremy Bentham och John Stuart Mill. Då kanske vi framgent kan få se en mer socialliberal kulturpolitik i Norrtälje.

Göte Vaara (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.