Stoppa mäns våld mot kvinnor

Bild

Kvinna, liv frihet. Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara
den åttonde mars, på internationella kvinnodagen. I Iran ser vi hur flickor förgiftas och
mördas, för att de vill hävda sin rätt att vara fria. För sin rätt att få tänka självständigt.
För sin rätt att kunna prata fritt. För sina möjligheter att välja vem man själv vill vara
med – utan att någon annan kommer och dikterar ens liv och framtid. För sin rätt att
bestämma över sin kropp.

Tyvärr är inte heller kvinnor och flickor i Sverige fredade. Många utsätts förkontrollerande och nedbrytande beteende från sin, i regel, manlige partner. Eller från män som tycker sig ha rätt till kvinnors och flickors kroppar, som köper kvinnor som en handelsvara som man kan använda och sen returnera när man är klar. Hederskulturen är ytterligare en varböld – som är ondskefull just för att det
förtryckande beteendet i regel också kommer från föräldrar, syskon och släkt.

Centerpartiet är seriösa med att få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. Vare sig det handlar om kontrollerande beteende eller fysiskt våld. Vi har just föreslagit ett nationellt lämna-program med en lämnapenning för kvinnor som vill lämna sina partners, liksom att skapa en nationell bostadskö för våldsutsatta.

På europeisk nivå driver Centerpartiet på för att EU ska ratificera Istanbulkonventionen – som kriminaliserar våld mot kvinnor, ger dem skydd och reglerar förebyggande åtgärder. På så sätt skulle opålitliga regeringar i EU, som stolt och öppet underminerar kvinnors rättigheter på nationell nivå, tvingas följa den överordnade EU-lagstiftningen i vår gemensamma kamp mot våldet mot kvinnor.

Europaparlamentet röstade nyligen för att uppmana de medlemsstater i EU som inte har antagit Istanbulkonventionen att göra det. SD var ett av partierna som avstod att rösta för. Kan vi verkligen räkna med att Sveriges regering trycker på för att EU ska anta konventionen när SD sitter i förarsätet? Regeringen måste förstå allvaret – och se till att Istanbulkonventionen blir verklighet i hela EU.

Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker (C)

Per Lodenius, oppositionsråd (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.