Vi måste utöka vårt stöd till Ukraina avsevärt

Inte långt från vårt trygga Roslagen på andra sidan Östersjön pågår ett anfallskrig. Under två års tid har kriget härjat i Ukraina. Vladimir Putins ofattbara och avskyvärda invasion har krävt livet av flera hundratusen människor och lämnat ännu fler skadade. Det är ett krig som fortsätter att ödelägga hela städer, skolor och sjukhus, och som tvingar människor att fly från sina hem.

För att Ukraina ska kunna segra i kriget mot Ryssland och Putin krävs beslutsamhet, internationellt stöd och en stark inre enighet. Om vi vill fortsätta leva i ett Europa som vi känner det i dag, får inte Ryssland vinna. Det är en kamp som handlar om mer än territorium – det handlar om värderingar, fred och frihet.

Vi måste utöka vårt stöd till Ukraina avsevärt. De stödpaket som Sverige har presenterat inför tvåårsdagen av invasionen är långt ifrån tillräckliga. Kriget går nu in på sitt tredje år, och Putin visar inga tecken på att backa – tvärtom. Därför måste vi också tänka om. Att vara lagom kommer aldrig att stoppa Putin. Solidaritet får kosta!

När Putin vände ryggen åt demokrati, anständighet och humanism, är det dags för Sverige och EU att agera mer beslutsamt. Ukraina behöver ytterligare stöd, ökade ekonomiska resurser och förstärkning av sitt militära försvar. Vi är redo att ta ännu större steg för att säkra Ukrainas seger i detta fasansfulla krig.

Sverige och övriga EU-länder bör åtaga sig att avsätta minst en procent av sin BNP som stöd till Ukraina. I Sveriges fall innebär detta att fördubbla det nuvarande stödet.

Vi bör även skicka vårt finaste; JAS 39 Gripen till Ukraina. Att upprätthålla luftherravälde kommer att vara avgörande för att vinna kriget

Samtidigt befinner sig tiotusentals ukrainska flyktingar i Sverige. I Norrtälje kommun är det i dagsläget 323 personer. Deras behov av stöd är akut. Köerna till soppkök växer, barn fryser om fötterna, och nödvändiga läkarbesök uteblir. Dessa människor tvingas överleva på endast 71 kronor om dagen.

Kan du föreställa dig att leva på så lite? Ulf, Jimmie, Johan eller Ebba skulle inte klara det. Trots detta tvingar regeringen de ukrainska flyktingarna att leva med en så minimal dagersättning. Regeringens besked är att ukrainarna måste vänta, ibland upp till ett år, på bättre villkor. Det är en skamlig situation.

Centerpartiet vill ha en omedelbar fördubbling av dagsersättningen till de ukrainska flyktingarna.

Att spara in när det gäller Ukraina är inte den rätta vägen. EU bör garantera att stödet fortsätter tills Ukraina har segrat – och när ett fritt Ukraina återigen kan byggas upp och bli en del av vår union av demokratier.

EU ska omgående inleda förhandlingar om medlemskap med Ukraina. EU-länder som försöker stoppa och förhala detta ska berövas sin rösträtt i ministerrådet.

Centerpartiet sviker inte Ukraina. Slava Ukraini!

Per Lodenius (C), Oppositionsråd

Patrik Dahl (C), Ledamot Utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.