Vi står upp för HBTQI+ personers rätt att leva ett fritt liv

I lördags hölls Rimbo Pride för första gången och nu i helgen avslutas årets Roslagen Pride med ett stort firande i Societetsparken i Norrtälje. En chans för oss rospiggar att visa att alla människor är lika mycket värda.

Vi i Centerpartiet hade hoppats att utvecklingen kring HBTQI+ personers rättigheter skulle gått fortare. Det kan tyckas vara banalt att försvara alla människors rätt till kärlek. Eller det borde i alla fall vara banalt att behöva försvara det år 2023. Men tyvärr ser vi hur hatet ökar, och inte minskar. Det är inte ovanligt med vandalisering, störningar och hot när Pride arrangeras runt om i Sverige.

Vi har sett tendenserna en längre tid. Inskränkning av rättigheter och förbud mot ”homosexuell propaganda” i Ryssland och Ungern, ”HBTQI-fria zoner” i Polen och förbud för skolor i vissa delstater i USA att undervisa om homosexualitet. Gränser som flyttas hela tiden.

I Sverige har utvecklingen länge gått framåt, men även här ser vi hur snabbt det går att inskränka mänskliga rättigheter. Människor från olika kulturer som inte vågar berätta för sina närmaste av rädsla för konsekvenserna. Ungdomar som inte känner sig välkomna i idrotten. Barn som utsätts för mobbing. Forskningen som visar att homo-bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation generellt sett har en sämre psykisk hälsa och högre självmordsfrekvens.

Det behöver inte vara så. Mer stöd till barn och familjer, stärkt elevhälsa, bidrag till föreningar som jobbar för att stärka HBTQI+ personers mänskliga rättigheter är exempel på insatser för att stärka alla människors mänskliga rättigheter. Den kommunala organisationen behöver vara på tårna för både gamla och unga och värna allas rättigheter. Alla ska till exempel känna sig välkomna inom vården och omsorgen.

Rättigheter tar lång tid att bygga upp, men går snabbt att rasera. Vi ser det i SD-styrda kommuner som förbjuder Pride-flaggan. Vi ser hur människor som bryter mot den heterosexuella normen utsätts för hot och hat. Vi ser också med oro på hur det finns partier som vacklar och har ändrat sin ideologiska kompass, som nu aktivt samarbetar med ett öppet främlingsfientligt och nationalkonservativt parti. Sverige behöver inte politiska företrädare som underblåser hat och fördomar.

Centerpartiet står stadigt. Vi står kvar med bägge fötterna både på och i jorden även när det blåser konservativa och nationalistiska vindar. För HBTQI+ personers självklara rätt att leva ett fritt liv, med vem man vill. Mänskliga rättigheter måste värnas. Det är allvar nu.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Per Lodenius (C), gruppledare

Åsa Wärlinder (C)

Tommy Lundqvist (C)

Anna Eneroth (C)

Patrik Dahl (C)

Gunnar Englund (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.