Anton Thorell

Anton Thorell, 24 år, Norrtälje stad

Studerar till civilingenjör på KTH och sjunger i gospelkör på fritiden. Politiken bör lägga en grund för ett hållbart samhälle där människor ges chans att leva som de önskar. Det offentliga ska stödja medborgarna att göra sina idéer till verklighet och att handla miljöriktigt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.