Åsa Wärlinder

Åsa Wärlinder, 58 år, Estuna, Norrtälje

Jag heter Åsa Wärlinder och har varit med i Centerpartiet sedan i början av 80-talet. Anledningen att jag gick med då var miljöfrågorna. Dessa frågor är fortfarande viktiga för mig. Även frågor som berör jord- och skogsbruk. Jag är utbildad lantmästare och har under många år varit anställd i LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). För mig är föreningslivet viktigt, att i en kommun, parti eller annan förening kunna vara med att gemensamt och demokratiskt kunna vara med att påverka och förändra till något bättre.

Kontaktuppgifter

E-post: asa.warlinder@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.