Bengt Ericsson

Bengt Ericsson, fd kommunalråd 83 år, Norr-Nånö, Norrtälje

Det goda samhället formas nära människor. Kommunfullmäktige är nära människorna.

I mitt samhälle förs en social och progressiv borgerlig politik - en politik som bygger på människors vilja till verksamhet och solidaritet.

Därför vill jag medverka till att människor växer under eget ansvar. Man ska inte alltid tala om hur det ska vara - utan istället stimulera och stötta. Min samhällsbild är socialliberal och jag tror att alla kan utifrån sina förutsättningar. Människor ska växa i frihet, men med ett skyddsnät.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 0706-938877

Hemsida: Centerpartiets Seniornätverk 65+ Norrtälje

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.