Gunnar Englund

Gunnar Englund 67 år, fd distriktschef, Väddö

Jag vill jag arbeta för att hela kommunen ska leva och utvecklas, därför behövs bland annat;

  • Företagande på landsbygden,
  • Bostadsbyggande, inte minst villa- och radhusbebyggelse i hela Kommunen,
  • Mindre avloppslösningar som förenklar vid byggande av mindre bostadsområden.
  • Utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen.
  • Fortsätta med bidrag för utbyggnad av Gång- och Cykelvägar och till föreningar och samfälligheter.

Specialintresse för att en ny högstadieskola byggs och utbyggd en förskola i Älmsta.

Kontakt:

gunnar.englund@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.