Hans Jansson

Hans Jansson, 68 år, Edebo, Hallstavik

Lantbrukare som värnar öppet landskap, med odlade marker för ökad självförsörjningsgrad. Mer samverkan mellan jaktlag för hårdare avskjutning av vildsvin. Snabbare handläggning i bygglovsärenden och företagsetableringar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.