Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, verksamhetschef 42 år, Bergby, Hallstavik

Kandidat till kommunfullmäktige och region Stockholm

Boende på jordbruksfastighet i Häverö och jobbar som verksamhetschef inom gruppbostäder LSS samt sitter som ledamot i Regionfullmäktige och gruppledare i Barn- och skolnämnden.

Brinner för alla människor lika värde och vill verka för att det är hög kommunal service i hela kommunen samt att skolan och omsorgen håller högsta möjliga kvalitet.

Vill värna människors rätt att välja, men samtidigt ställa hårda krav på kvalitet så att våra skattepengar används till rätt saker och inte till övervinster

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.