Karina Åberg

Karina Åberg, Undersköterska, 62 år, Rånäs

Jag bor på en mindre gård i Fasterna. Jag jobbar som undersköterska och driver därutöver ett eget företag. Därför är småföretagen en viktig fråga för mig, och att ta till vara de allra yngstas och äldstas intressen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.