Kule Palmstierna

Kule Palmstierna, Barnpsykiatriker, 79 år, Norrtälje stad

Jag är pensionerad barnpsykiater och har varit ledamot av socialnämnden sedan 2010.

Angelägna frågor: Ungdomar utan arbete/ skola ska in i produktiva sammanhang, erbjudas utveckling.

Skolan är framtidens viktigaste infrastruktur och ska vara av hög kvalitet och ha ett bra ledarskap – arbete återstår.

Egen försörjning och personlig utveckling gäller även vuxna.

Bostäder för personer med begränsad ekonomi behövs som grund för egen försörjning.

Klimatarbetet bör stödja medborgarnas medvetenhet i vardagslivet.

Framtida markanvändning ska väga in kommande behov av odlingsmark.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.