Maria Lodenius

Maria Lodenius, specialpedagog, 48 år, Länna, Norrtälje

Jag arbetar för allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Man ska kunna födas, växa upp, bilda familj och ha en värdig ålderdom i Norrtälje kommun. Hela kommunen behöver därför utvecklas utifrån sina skiftande förutsättningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.