Ralf Nord

Ralf Nord, 67 år, Sättraby

Jag bor i Sättraby och är intresserad av samhällsutveckling samt människors frihet och lika värde. Genuin föreningsmänniska som är ideellt engagerad inom funktionsrättsrörelsen och idrotten lokalt.

Har en lång yrkesbakgrund som chef och ledare inom rese- och turismbranschen samt vård- och omsorgsverksamheter. Akademiskt skolad med examen inom beteendevetenskap och ekonomi.

Sommaruppväxt i Norra Råda som barn och är fastboende i kommunen sedan 1988

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.