Tommy Lundqvist

 Tommy Lundqvist, 72 år, fd entreprenör, Rimbo

Jag vill jobba för:
- bostadsbyggande i hela kommunen, där mindre VA-anläggningar ska förenkla vid byggande av mindre bostadsområden.

- tekniska lösningar inom VA och avfall, t.ex. tillvarata slam för matjord och särbehandla 6000 slutna tankar i kommunen för att kunna användas som gödning i jordbruket.

- att utöka samarbetet mellan civilsamhället och kommunen genom att ge bidrag till utbyggnad av GC-vägar och till föreningar som driver aktivitetsökande verksamhet för barn och ungdomar.

Kontaktuppgifter

E-post: tommylundqvist@telia.com 

Telefon: 070-589 56 26

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.