Torsten Jusslin

Torsten Juslin, 79 år, Häverödal

Jag vill arbeta för landsbygdsutveckling i Norrtälje och i synnerhet i Hallstavik med omnejd. Byggnadsnämndsfrågor och planeringsfrågor intresserar mig såsom gång- och cykelvägar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.