Nomineringsstämma till nämnder och styrelser i Norrtälje kommun

Välkommen på nomineringsstämma den lördagen den 3 december kl 11-15

Nomineringsstämma hålls lördagen den 3 december för att utse ledamöter till Norrtälje kommuns nämder och styrelser.

Stämman äger rum i IOGT-lokalen, Stockholmsvägen 1 i Norrtälje kl 11-15.

Varmt välkomna alla medlemmar!

Gunnar Englund, kretsordförande