Kretsstyrelsen sammanträder

Välkommen på kretsstyrelsesammanträde

Kretsstyrelsen kallas till styrelsemöte onsdag 31 maj kl 18.30

Välkommen

Gunnar Englund, ordförande