Studiebesök på Arsta kraftvärmeverk i Norrtälje den 11 mars

Välkommen till ett studiebesök på Arsta, Norrtälje Energi AB kraftvärmeverk, Regementsgatan 5 Norrtälje, måndag 11 mars kl. 18.00

Kurt Lodenius kommer att informera om bakgrunden till byggnationen av värmeverket

En presentation om hela verksamheten på Arsta.

Norrtälje Energi bjuder på kaffe

Med vänlig hälsning

Kretsstyrelsen