Kretsstyrelse 2021

Vid årsmötet den 20:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Gunnar Englund, Väddö,
tfn 0704-93 10 97, gunnar.englund@centerpartiet.se

Ledamöter:
Anna Eneroth, vice ordförande, (omval)
Bengt Ericsson, (omval)
Henrik Eriksson, (omval)
Jane Trepp, (omval)
Maria Lodernius, (nyval)
Stefan Lindskog, (omval)
Peter Cederholm (nyval)
Åsa Wärlinder, (omval)

Ersättare:
Jacob Christman, (omval)
Anders Lehult, (omval)
Sofia Händel, (omval)
Gunnar Enlund (omval)
Ralf Nord (nyval)
Alexandra Oscarsson (nyval)Text