Kretsstyrelse 2024

Vid årsmötet den 17:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Jacob Christman, Norrtälje
Tfn 070-4452456
E-post: jacob.christman(at)centerpartiet.se


Ledamöter:
Maria Lodenius, vice ordförande
Gunnar Englund, sekreterare
Ralf Nord, kassör
Alexander Beijermyr
Patrik Dahl
Anna Eneroth
Henrik Eriksson
Bengt Jansson
Stefan Lindskog
Per Lodenius
Cornelia Löthgren, nyval
Anders Olander
Sofia Ringkvist
Åsa Wärlinder