Kretsstyrelse 2022

Vid årsmötet den 26:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Gunnar Englund, Väddö,
tfn 0704-93 10 97, gunnar.englund@centerpartiet.se

Ledamöter:
Anna Eneroth
Bengt Ericsson
Henrik Eriksson
Jacob Christman
Maria Lodernius
Stefan Lindskog
Åsa Wärlinder

Ersättare:
Anders Olander
Peter Cederholm
Ralf Nord
Sofia Ringkvist

Adjungerade:
Per Lodenius
Patrik Dahl
David SällText