Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelse 2020

Vid årsmötet den 15:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Gunnar Englund, Väddö,
tfn 0704-93 10 97, gunnar.englund@centerpartiet.se

Ledamöter:
Bengt Ericsson, (omval)
Henrik Eriksson, (omval)
Anna Eneroth, (nyval)
Jane Trepp, (omval)
Maria Lodernius, (nyval)
Stefan Lindskog, (omval)
Peter Cederholm (nyval)
Åsa Wärlinder, (omval)

Ersättare:
Jacob Christman, (nyval)
Gunnar Enlund, (omval)
Martin Gellerstedt, (omval)
Peter Holmgren, (nyval)
Anders Lehult, (omval)
Sofia Händel, (nyval)