Kretsstyrelse 2023

Vid årsmötet den 18:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Gunnar Englund, Väddö,
tfn 0704-93 10 97, gunnar.englund@centerpartiet.se

Ledamöter:
Jacob Christman, vice ordförande
Anna Eneroth
Henrik Eriksson
Håkan Holgersson, nyval
Maria Lodernius
Stefan Lindskog
Ralf Nord, kassör, nyval
Åsa Wärlinder

Ersättare:
Sofia Ringkvist
Anders Olander
Bengt Jansson, nyval
Alexander Bejermyr, nyval

Adjungerade: