Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelse 2019

Vid årsmötet den 16:e februari valdes följande personer till kretsstyrelsen:

Ordförande: Gunnar Englund, Väddö,
tfn 0704-93 10 97, gunnar.englund@centerpartiet.se

Ledamöter:
Anita Engdahl, (omval)
Bengt Ericsson, (omval)
Henrik Eriksson, (omval)
Stefan Lindskog, (omval)
Maria Lodernius, (nyval)
Jane Trepp, (omval)
Åsa Wärlinder, (omval)
Jimmy Westerberg, (nyval)

Ersättare:
Anders Lehult, (omval)
Gunnar Enlund, (omval)
Boris Andersson, (omval)
Anna Eneroth, (nyval)
Martin Gellerstedt, (nyval)
Peter Cederholm (nyval)