Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt
  • / Ledamöter och ersättare i respektive nämnd

Ledamöter och ersättare i respektive nämnd 2019-2020

Kommunstyrelsen
Anders Olander, förste vice ordförande
Tommy Lundqvist, ledamot
Gunnar Englund, ersättare
Carina Jansson, ersättare

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Anders Olander
Per Lodenius
Emelie Löthgren
Patrik Dahl
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist

Ersättare:
Jane Trepp
Gunnar Englund
Maria Lodenius

Barn- och skolnämnden
Henrik Eriksson, ledamot
Karina Åberg, ledamot
Lilja Olander, ersättare
Jacob Christman, ersättare

Utbildningsnämnden
Patrik Dahl, ordförande
Peter Cederholm, ledamot
Eva Hindersson, ersättare 

Socialnämnden
Kule Palmstierna, ledamot
Gunnar Enlund, ersättare

Val- och demokratinämnden
Karin Broström, vice ordförande
Christina Ericsson, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Stefan Lindskog, vice ordförande
Boris Andersson, ledamot
Alexander Bejermyr, ersättare

Teknik- och klimatnämnden
Tommy Lundqvist, ordförande
Åsa Wärlinder, ledamot
Sofia Händel, ersättare
Bengt Jansson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Bengt Ericsson, ordförande
Ronny Jansson, ledamot
Maria Lodenius, ledamot
Sofia Ringqvist, ersättare

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
Jane Trepp, ledamot
Anders Olander, ersättare

Roslagsbostäder AB
Clas Holmström, vice ordförande
Anders Lehult, ledamot

Norrtälje Energi AB
Gunnar Englund, vice ordförande

Campus Roslagen AB
Berit Jansson, vice ordförande

Skärgårdsstiftelsen
Anders Olander, ledamot

Regionala Skärgårdsrådet
Vakant

Naturvårdsstiftelsen
Kurt Pettersson, ledamot

Stiftelsen Pythagoras
Tord Jansson, ledamot

Stiftelsen Roslagsmuséet
Berit Jansson, ordförande