Ledamöter och ersättare i respektive nämnd 2021-2022

Kommunstyrelsen
Per Lodenius, förste vice ordförande
Tommy Lundqvist, ledamot
Gunnar Englund, ersättare
Anders Olander, ersättare

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Anders Olander
Per Lodenius
Emelie Löthgren
Patrik Dahl
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist

Ersättare:
Jane Trepp
Gunnar Englund
Maria Lodenius

Barn- och skolnämnden
Henrik Eriksson, ledamot
Anna Eneroth, ledamot
Alexandra Oskarsson, ersättare
Sofia Ringkvist, ersättare

Utbildningsnämnden
Patrik Dahl, ordförande
Peter Cederholm, ledamot
Stefan Törnqvist, ersättare 

Socialnämnden
Kule Palmstierna, ledamot
Lilja Olander, ledamot

Val- och demokratinämnden
Karin Broström, vice ordförande
David Säll, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Stefan Lindskog, vice ordförande
Boris Andersson, ledamot
Alexander Bejermyr, ersättare

Teknik- och klimatnämnden
Tommy Lundqvist, ordförande
Åsa Wärlinder, ledamot
Sofia Händel, ersättare
Bengt Jansson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Bengt Ericsson, ordförande
Ronny Jansson, ledamot
Karina Åberg, ledamot
Jakob Christman, ersättare

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
Jane Trepp, ledamot
Anders Olander, ersättare

Roslagsbostäder AB
Clas Holmström, vice ordförande
Anders Lehult, ledamot

Norrtälje Energi AB
Gunnar Englund, vice ordförande

Campus Roslagen AB
Berit Jansson, vice ordförande

Norrtälje Vatten och Avlopp AB
Tommy Lundqvist, ordförande
Åsa Wärlinder, ledamot

Skärgårdsstiftelsen
Per Lodenius, ledamot

Regionala Skärgårdsrådet
Per Lodenius, ledamot

Naturvårdsstiftelsen
Sofia Händel, vice ordförande

Stiftelsen Pythagoras
Tord Jansson, ledamot

Stiftelsen Roslagsmuséet
Berit Jansson, ordförande