Ledamöter och ersättare i respektive nämnd 2022-2023

Kommunstyrelsen
Per Lodenius, ledamot
Åsa Wärlinder, ersättare
Tommy Lundqvist, ersättare

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Per Lodenius
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist
Anna Eneroth

Ersättare:
Patrik Dahl
Gunnar Englund

Barn- och skolnämnden
Anna Eneroth, ledamot
Sofia Ringkvist, ersättare

Utbildningsnämnden
Patrik Dahl, ledamot
Anders Olander, ersättare 

Socialnämnden
Kule Palmstierna, ledamot
Alexandra Oscarsson, ersättare

Val- och demokratinämnden
Patrik Dahl, ledamot
Lilja Olander, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Stefan Lindskog, ledamot
Alexander Bejermyr, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Jakob Christman, ledamot
Karina Åberg, ersättare

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
Per Lodenius, ledamot

Norrtälje Energi AB
Gunnar Englund, ledamot

Campus Roslagen AB
Per Lodenius, 2:e vice ordförande

Norrtälje Vatten och Avlopp AB
Karin Broström, ledamot

Naturvårdsstiftelsen
Berit Janssonl, ledamot
Bengt Jansson, ersättare

Stiftelsen Roslagsmuséet
Håkan Holgersson, ledamot