Ledamöter och ersättare i respektive nämnd 2022-2023

Kommunstyrelsen
Per Lodenius, ledamot
Åsa Wärlinder, ersättare
Tommy Lundqvist, ersättare

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Per Lodenius
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist
Anna Eneroth

Ersättare:
Patrik Dahl
Sofia Händel

Barn- och skolnämnden
Anna Eneroth, ledamot
Sofia Ringkvist, ersättare

Utbildningsnämnden
Patrik Dahl, ledamot
Anders Olander, ersättare 

Socialnämnden
Kule Palmstierna, ledamot
Alexandra Oscarsson, ersättare

Val- och demokratinämnden
David Säll, ledamot
Lilja Olander, ersättare

Bygg- och miljönämnden
Stefan Lindskog, ledamot
Alexander Bejermyr, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Jakob Christman, ledamot
Karina Åberg, ersättare

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
Per Lodenius, ledamot

Norrtälje Energi AB
Gunnar Englund, ledamot

Campus Roslagen AB
Per Lodenius, 2:e vice ordförande

Norrtälje Vatten och Avlopp AB
Tommy Lundqvist, ordförande tom 22 feb 2023
Åsa Wärlinder, ledamot, tom 22 feb 2023
Karin Broström, ledamot from 22 feb 2023

Naturvårdsstiftelsen
Sofia Händel, ledamot

Stiftelsen Roslagsmuséet
Håkan Holgersson, ledamot