Våra valfrågor för seniorer

Händer

SVERIGE SKA VARA ETT AV VÄRLDENS BÄSTA LÄNDER ATT ÅLDRAS I

Sverige är idag på många sätt ett bra land att åldras i. Men inte för alla. Mycket kan bli bättre. Många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – lever i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. Även ofrivillig ensamhet är ett stort problem.

Därför behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, i hela landet. Vi vill se fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre. Bland annat.
Vill du fördjupa dig i våra förslag, har vi tagit fram ett helt seniorpolitiskt manifest

Framför allt vill vi att Sverige tar till vara på den kraft som vi något äldre besitter. Vår kunskap, vår erfarenhet och – för att använda ett ord som tyvärr inte används så ofta i vårt samhälle – vår visdom.

För om Sverige blir ett av världens bästa länder att åldras i, då kommer Sverige också att vara ett av världens bästa länder att leva i. Oavsett ålder.

TRYGGHET I VARDAGEN
Ge bättre stöd till den som vårdar en anhörig. Höj pensionen för den grupp som har allra lägst ersättning. Arbeta för att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet samt förhindra
rekryteringen till kriminella miljöer. Det digitala utanförskapet hos många äldre måste brytas.


ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV
Inför fler förebyggande hälsoinsatser för seniorer. Satsa mer på att stötta dem som drabbats av ofrivillig ensamhet. Hemsjukvård, också på särskilt boende, ska innebära samma höga kvalitet och individuella bedömning som all annan vård. Tandvårdsstödet för personer med stort behov måste förbättras.


MOTVERKA DISKRIMINERING
Åldersdiskriminering måste motverkas kraftfullt på alla nivåer i samhället, med avsikten att bättre ta tillvara seniorers erfarenhet. Vi måste i högre grad se äldres arbetskraft som en tillgång och ta till
vara på all den kunskap och kompetens seniorer innehar. Vi vill se lägre arbetsgivaravgifter för äldre

Läs vår folder , 3 MB.

Läs gärna mer i vårt seniorpolitiska valmanifest , 9.1 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.