Demokrati

Demokratin och tilltron till demokratin är grundbulten för hela det svenska samhället.
Demokratin måste ständigt värnas och utvecklas.

Här nedan kan du läsa om:

  • Värna och utveckla demokratin
  • Finskt förvaltningsområde

Värna och utveckla demokratin

Att veta och känna att man som medborgare kan påverka genom till exempel de allmänna valen. Att bli hörd genom att fritt kunna framföra sina åsikter eller organisera sig tillsammans med andra. Att ha tilltro till att rättsprocessen är rättvis och att tjänstemännen är opartiska. Att lita på demokratin innebär en minskad risk för känslan av utanförskap.
Men demokratin ställer också krav på att medborgarna engagerar sig – demokratin är
inte gratis. Det är viktigt att demokratins funktionssätt blir tydligt redan i unga år.

Kommunen ska stödja ett rikt föreningsliv, som verkar i demokratisk anda.

Medborgarnas möjlighet att komma med förslag bör ökas. Den befintliga funktionen med e-förslag ska vidareutvecklas.

Finskt förvaltningsområde

I Norrtälje kommun har ca 12% av invånarna sina rötter i Finland. Kommunen är sedan 2012 finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. Det syftar till delaktighet och inflytande. Mycket bra arbete pågår, men mycket behöver bli bättre.

Äldreomsorg i form av exempelvis tvåspråkig verksamhet måste bli verklighet, då många tappar svenska språket i hög ålder eller vid exempelvis demenssjukdomar. Informationen om rätten för eleverna att få modersmålsundervisning i finska måste bli bättre till både vårdnadshavare och elever.

Både Norrtälje kommun och Region Stockholm är finskt förvaltningsområde, därför bör
även KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) ingå i det.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.