Företagande och arbete

För att alla invånare ska känna sig som likvärdiga kommuninvånare är det viktigt att
det finns goda möjligheter till jobb, att integrationen fungerar och att kopplingen mellan
skola och näringsliv är naturlig. Alla ska ges möjlighet till arbete efter förmåga.
För företagare ska det vara lätt att finna mark eller kontorsytor för att etablera eller
expandera sitt företag. Det ska vara attraktivt att både starta företag och söka jobb i
vår kommun.

Jobb i hela kommunen

Nya jobb skapas i hög grad i växande mindre företag. Våra lokala företag måste ges rimliga möjligheter att kunna delta i kommunens upphandlingar. Centerpartiet arbetar för att kommunens upphandlingar ska kunna delas upp i mindre delar, för att även små lokala företag ska kunna lägga anbud.

Lärlingsjobb ska utvecklas i samarbete med både lokala företag och med kommunal verksamhet.

Sommarjobb är en utmärkt introduktion till arbetsmarknaden och kommunen ska bidra till ökade möjligheter till sommarjobb både i kommunal verksamhet och i lokala företag.

Kommunen ska erbjuda UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) för alla gymnasieelever, för att fler ska få kunskap om hur man etablerar och driver ett företag.

För nyanlända är möjligheten att få ett arbete den kanske viktigaste faktorn för en lyckad integration - vare sig man avser att stanna en begränsad tid eller för gott.

Fler vägar till nya jobb i hela kommunen är:

  • Bättre villkor för jobbskaparna. Våra många småföretag måste få möjlighet att växa och anställa fler.
  • Samverkan mellan företagen, kommunen och arbetsförmedlingen för att skapa fler lokala jobb.
  • Utöka satsningen på yrkeshögskoleutbildningarna för den lokala arbetsmarknadens behov.

Centerpartiet vill skapa bättre möjligheter till ett livslångt lärande. Kommunen behöver satsa på vuxenutbildningen.

Yrkeshögskoleutbildningarna i kommunen bör utvecklas. Centerpartiet vill också verka för att fler högskole- och yrkeshögskoleutbildningar förläggs till kommunen.

Vi vill verka för att Norrtälje kommun blir ett nav i Sverige och Europa för ny vattenteknik. Ett water science center som kan locka företag och entreprenörer inom vattenteknik.

Det ska vara enkelt att driva företag i Norrtälje kommun. Företagsklimatet ska bli bättre genom satsningar på entreprenörskap från skola till arbetsliv. Det är viktigt att Norrtälje klättrar i företagsrankingen - det gör att fler företag vill etablera sig här.

Arbetsmarknaden och företagandet är grunden för tillväxt och välstånd. Ett gott företagsklimat ger fler växande företag och fler arbetstillfällen.
Centerpartiet vill att kommunen ska ta fram fler planer för verksamhetsområden för industri och handel, i alla delar av kommunen.

Det ska finnas ett väl utbyggt bredband så att det når ut till alla företag - även på landsbygden. Ett väl utbyggt bredband är också en förutsättning för de som arbetar hemifrån en eller flera dagar i veckan. Vi anser att kommunen bör ta ett större ansvar att samordna bredbandsutbyggnaden i områden där de kommersiella företagen inte bygger.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.