Centerpartiet i Rimbobygden i KommunValet 2018

Från vänster: Tommy Lundqvist, Karin L. Zelander, Karina Åberg, Boris Andersson och Stefan Lindskog

 

Detta anser/vill Centerpartiet i Rimbobygden

Skola

 • Rånäs skola ska vara kvar! Det sker en kraftig nybyggnation och befolkningsökning i den sydvästra delen av kommunen.
 • Kulturscenen i Bålbroskolan i Rimbo ska byggas.
 • Byggandet av nya skolor i Rimbobygden ska ske i dialog med den berörda lokalbefolkningen. Planeringen av skolorna ska ta hänsyn till miljö och säkerhet.

Kommunikationer

Buss och tåg

 • Gör linje 639 till stombusslinje mellan Stockholm och Rimbo/Hallstavik.
 • Direktbuss från Norrtälje via Rimbo till Arlanda.
 • Förläng busslinjen från Gottröra kyrka till Grönlund.
 • Nattbusslinjen via Rimbo ska förlängas till Edsbro.
 • Tåg till Rö och Rimbo – en satsning för framtida god miljö.
 • Fler pendlarparkeringar nära allmänna kommunikationer.
 • En vänthall behövs vid Rimbo station.

Vägar samt gång-, cykel- och hästvägar

 • Upprioritera nya vägen 280 förbi Rimbo (inklusive rondeller).
 • Sydligare dragning av riksväg 77 förbi Rimbo, enligt LRF:s förslag.
 • Fortsatt utbyggnad av GCH-vägar (gång-, cykel-, och där det är lämpligt, hästvägar). Behovet är stort!
 • Laddplatser för elbilar.

Byggande

 • Bygg fler hyreslägenheter och planlägg fler radhus- och villatomter.
 • Utveckling av Rimbo centrum. Fler boende i centrala Rimbo ger ett bättre underlag för butiker och service.
 • Nedgrävning av kraftledning i Västertorp. Vi behöver frigöra mark.
 • Fler äldreboenden för olika behov, t.ex. enligt servicehusmodell.

Kultur och fritid

 • Utveckla upplevelseturismen i Rimbobygden; exempelvis en karta (digital app) och infoskyltar vid våra viktiga fornminnesplatser.
 • Fortsatt utveckling av Heliga Birgittas Finsta
 • I Skarsjöparken i Rimbo vill vi anlägga en folkhälsopark med bl.a. skateramp, inlinesbana och möjlighet att koppla upp mobilerna för att få musik.
 • Utveckla området kring Näset i Rimbo med förbättrade möjligheter till friluftsliv.
 • Gör de kommunala skogarna mer tillgängliga för den växande befolkningens friluftsliv (t.ex. Rånässkogen).
 • Det lokala föreningslivet i Rimbobygden behöver bra förutsättningar för att verka t.ex. rimliga avgifter för lokaler.

Näringar

 • Framtagande av företagsmark för olika näringar i Rimbo.
 • En levande bygd! Lokala producenter inom de gröna näringarna ska få möjlighet att sälja sina produkter på Rimbo torg. Gynna även gårdsförsäljningen i Rimbobygden.

Kontakt:

Tommy Lundqvist, ordf. teknik- och klimatnämnden, ordinarie kommunfullmäktige, ers. kommunstyrelsen, 070-589 56 26, tommylundqvist@telia.com

Stefan Lindskog, ordinarie bygg- och miljönämnden, ers. teknik- och klimatnämnden, v. ordf. centerpartiets kretsstyrelse i Norrtälje kommun, stefan.lindskog@centerpartiet.se

Karina Åberg, ordinarie utbildningsnämnden, karina.aberg@norrtalje.se

Boris Andersson, ers. centerpartiets kretsstyrelse i Norrtälje kommun, 0851291183@telia.com

Karin L. Zelander, ers. centerpartiets kretsstyrelse i Norrtälje kommun, 070-33 777 66, karin.lundqvist.zelander@telia.com

Läs hela programmet här , 247.6 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.