Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Program för Länna-Riala-Bergshamra

Från vänster: Emelie Löthgren, företagare, Per Lodenius, riksdagsledamot, Eva Hindersson, civilekonom, Anders Lehult, chef ochMaria Lodenius, speciallärare


Ta vara på engagemanget! Det finns ett ovanligt starkt engagemang runt om i vår bygd. Vi måste ta tillvara på detta hos alla som bor här! Vi vill ge stöd och förutsättningar så att engagemanget kan öka och utvecklas ännu mer. Ungdomars tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla vår bygd måste tas tillvara. Processen ska vara enkel och öppen.

Så här vill Centerpartiet utveckla Bergshamra, Länna och Riala

Framåt

Utveckla kollektivtrafiken i dialog med boende i bygden med utgångspunkt i tillgänglighet och miljö. Vi vill ha cykelväg utefter Södra Kustvägen, bygga en gång- och cykelväg genom Hysingsvik och en gång- och cykelväg genom Uddeby förbi skolan och kyrkan fram till Lundbyvallens fotbollsplan. Kommunen måste ta ett större ansvar för bredbandsfiber till de platser som de kommersiella aktörerna inte täcker in. Maten i våra kommunala verksamheter ska lagas med omsorg och av bra, närodlade råvaror. Rusta vägen mellan Riala och Brottby som går över Sättra, för bättre framkomlighet.

Utveckla Bergshamra som serviceort

Vi vill underlätta kontakten med kommunen genom ett lokalt servicecenter i Bergshamra. Vi behöver en ny och modern översiktsplan över Bergshamra så att bygden får möjlighet att utvecklas. Vi vill ha plats för nya boendeformer för äldre och lägenheter som också yngre har råd med. Vi vill också se mer handel och service i Bergshamra. Göra det lättare att vara företagare i Länna-Riala-Bergshamra-bygden. Vi vill ha laddstationer för elbilar i Bergshamra och Riala. Vi vill värna och utveckla Bergshamra vårdcentral.

Läs hela programmet här