Program för Väddöbygden valet 2018 

Gunnar Englund och Jane Trepp

 

Det här vill Centerpartiet Väddö:

 • Vi vill bygga ut Norrtälje sjukhus och tillföra mer resurser i form av specialister så att Vårt fina sjukhus kan fortsätt att vara ett akutsjukhus med dygnet runt öppet alla dagar i veckan
 • Vårdcentralen är viktig i Elmsta. Vi vill ha tillbaka sjukgymnastiken till Elmsta. Vi ser gärna att man skapar ett vårdcentrum
 • Vi vill också att det byggs seniorboenden en trygghet för alla om önskar få en mer social tillvaro med service
 • Vi omges av rika kulturvärden, vi värnar om ett levande jord- och skogsbruk
 • Vi vill ha öppna landskap med betande djur
 • Vi arbetar för att bevara åkermark till livsmedels produktion
 • Vill vi att det byggs gång och cykelväg från Mälbybadet till Elmsta och även en fortsättning till Massum
 • Vägskälet vid Massum bör förses med en svängfil samt med en belysning i korsningen
 • Väddöbygden har ett stort utbud av kultur och fritidsaktiviteter, vi ska arbeta för att det tillförs mer resurser
 • Vi vill bygga ett nytt högstadium vid Vikingalunden
 • Maten till skolor och vård, omsorg bör lagas så nära användarna som möjligt helts på plats Maten som serveras skall uppfylla kraven för svensk djurhållning
 • Centerpartiet Väddö kommer att arbeta för att det byggs fler bostäder och att fler företag ges möjlighet att etablera sig i Väddöbygden

 Läs hela programmet här , 3.3 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.