Ung i Norrtälje kommun

Centerpartiet ser det som angeläget med aktivt stöd till egen försörjning genom
fullföljande av studier eller genom arbete.

Ung i Norrtälje kommun

Yngre bostadssökande behöver bostäder till hållbara kostnader och med kort kötid. I dagsläget är det svårt för ungdomar att flytta hemifrån och påbörja sitt egna liv. Om man inte studerar är det svårt att få tag på en hyreslägenhet med en hållbar hyreskostnad.

Centerpartiet vill att kommunen utvecklar möjligheterna till lärlingsjobb i samarbete med företagen.

Fritiden är en viktig del av varje människas liv. Vi måste vara lyhörda för ungdomars önskemål och förslag. Till exempel för hur de vill vara med och forma vår kommun avseende exempelvis fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och annat som är viktigt för dem.Yngre, som ofta saknar körkort, har behov av tätare bussturer, särskilt kvällstid. Vi vill utveckla ett U-hus i samråd med ungdomarna, en verksamhet som är öppen för alla.

För att underlätta samråd samt ge ungdomarna ett verktyg till faktisk påverkan på kommunens utveckling, vill vi inrätta ett ungdomsråd där ungdomar framförallt kan komma med förslag men också agera som remissinstans. Centerpartiet arbetar aktivt med frågan och vi vill fortsätta det arbetet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.